Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 12.03.2018

Kim jesteśmy

Aktualności

Komunikat z dn. 31.07.2018 r.

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w dniu 27 lipca 20018 r. nową taryfę dla ciepła PGE Toruń. W nowej taryfie, ceny ciepła wzrosną średnio o 0,6% dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej. Nowe stawki taryfowe obowiązywać będą od 14 sierpnia 2018 roku.

 

Cena ciepła składa się z ceny za wytwarzanie i ceny za przesyłanie (dystrybucję) ciepła. Zmiana cen ciepła w nowej taryfie dotyczy wyłącznie części dystrybucyjnej i wynika z wyższych kosztów utrzymania infrastruktury ciepłowniczej tj. sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych, w tym prowadzonych modernizacji i remontów, zwiększających bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła.

 

Koszty ciepła zmienią się nieznacznie. Przykładowo dla 3-osobowej rodziny w mieszkaniu 50 m2 w czteropiętrowym bloku zasilanej ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej oznacza to wzrost opłat za ciepło średnio ok. 1 zł/m-c.

Warto dodać, że na ponoszone koszty za ogrzewanie wpływa nie tylko cena ciepła, ale także ilość jego zużycia. Wpływ na zużycie ciepła mają: typ budynku (m.in. izolacja termiczna, szczelność okien, jakość dachu), warunki pogodowe, okres rozliczeniowy i potrzeby odbiorców.

 

Pełen tekst nowej taryfy dla ciepła (w formacie pdf).