Strona główna » Kim jesteśmy » Fundusze Europejskie

Kim jesteśmy

Fundusze Europejskie

 

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020

 

Projekt nr POIS.01.05.00-00-0042/16 pn. "Modernizacja grupowych węzłów cieplnych i budowa węzłów indywidualnych - etap I i zmniejszenie niskiej emisji na terenie Torunia - etap I"

 

Cele projektu:

 • zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania,
 • zmniejszenie ubytków nośnika ciepła,
 • zwiększenie niezawodności dostaw ciepła,
 • zmniejszenie ilości zużywanego paliwa i emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • zwiększenie pewności zasilania dla odbiorców ciepła.

 

Projekt polega na modernizacji układu zasilania 9 grupowych węzłów cieplnych i wybudowaniu w ich miejsce węzłów indywidualnych wraz z towarzyszącymi im sieciami ciepłowniczymi oraz na budowie nowej sieci wraz z indywidualnym węzłem cieplnym w celu podłączenia budynku do systemu ciepłowniczego. Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej umożliwi likwidację kotłowni węglowej. Realizacja projektu, dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń poprawi stan środowiska naturalnego na terenie miasta Torunia.

 

Planowane efekty:

 • Wybudowanie 42 indywidualnych węzłów cieplnych
 • Wybudowanie 1 284,5 m sieci ciepłowniczych
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - 2 532,35 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych (CI) - 213,53 Mg CO2/rok
 • Zmniejszenie ilości pyłów - 0,28 Mg/rok.

 

Wartość projektu: 3 796 779,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 814 851,47 PLN

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIiŚ 2014-2020

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0042/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można przekazywać poprzez:

Adres mailowy: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Formularz zamieszczony na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

 

Projekt nr POIS.01.05.00-00-0043/16 pn. "Budowa pierścienia "Bielawy-Skarpa" od źródła EC1 do komory S16s - projekt podstawowy

 

Cele projektu;

 • zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania,
 • zmniejszenie ubytków nośnika ciepła,
 • zwiększenie niezawodności dostaw ciepła,
 • zmniejszenie ilości zużywanego paliwa i emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • zwiększenie pewności zasilania dla odbiorców ciepła.

 

Projekt polega na budowie sieci magistralnej DN600 w technologii preizolowanej, tworzącej pierścień obejmujący wschodnią część miasta, od źródła EC1 do komory S16s zlokalizowanej na osiedlu "Na Skarpie". Ponadto w zakres projektu wchodzi budowa odcinka sieci DN150 i DN250, od źródła EC1 do obiektów w rejonie ul. Przy Lesie, które aktualnie są zasilane z komory G2. Realizacja projektu umożliwi zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania i emisji zanieczyszczeń, dzięki możliwości okresowego wyłączania zasilania znacznego odcinka istniejącej napowietrznej magistrali cieplnej DN900. Znacząco zwiększy się też pewność zasilania wszystkich odbiorców ciepła, z sieci ciepłowniczej. Realizacja projektu, dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń poprawi stan środowiska naturalnego na terenie miasta Torunia.

 

Planowane efekty:

 • Wybudowanie 4 890,0 m sieci ciepłowniczych
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - 24 482,25 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych (CI) - 1 379,28 Mg CO2/rok
 • Zmniejszenie ilości pyłów - 0,008 Mg/rok

 

Wartość projektu: 31 457 466,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 780 000,00 PLN

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIiŚ 2014-2020

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0043/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można przekazywać poprzez:

Adres mailowy: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Formularz zamieszczony na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

 

Projekt nr POIS.01.06.02-00-0024/16 pn. "Przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej na terenie miasta Torunia w celu zwiększenia wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji - projekt podstawowy"

 

Cele projektu:

 • zwiększenie stopnia wykorzystania ciepła produkowanego w kogeneneracji w nowej elektrociepłowni gazowej.

 

Projekt polega na rozbudowie sieci ciepłowniczej w Toruniu w celu podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej. Budowa planowana jest na nowych terenach, dotąd nie objętych zasięgiem sieci ciepłowniczej (w rejonie ulicy Polnej oraz na tzw. obszarach JAR i Abisynia). Całość zapotrzebowania na ciepło zostanie pokryta przez elektrociepłownię Toruń, stanowiącą źródło wysokosprawnej kogeneracji i przyczyni się do zwiększenia stopnia wykorzystania ciepła produkowanego w tym źródle. Realizacja projektu korzystnie wpłynie na stan środowiska naturalnego na terenie miasta Torunia dzięki uniknięciu niskiej emisji zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych.

 

Planowane efekty

 • Wybudowanie 10,01 km sieci ciepłowniczych.

 

Wartość projektu: 16 765 146,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 6 221 606,10 PLN

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIiŚ 2014-2020

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.02-00-0024/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można przekazywać poprzez:

Adres mailowy: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Formularz zamieszczony na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci