Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 22.01.2019

Kim jesteśmy

Aktualności

Komunikat z dn. 22.01.2019 r.

PGE Toruń buduje sieć ciepłowniczą zwiększającą bezpieczeństwo Torunia

 

PGE Toruń, producent i dostawca ciepła sieciowego do mieszkańców Torunia,  zbudował pod koniec 2018 roku 1 kilometr nowego ciepłociągu o średnicy DN600. Realizacja nowej sieci wynika z projektu  ZIT  pn. pierścień "Bielawy-Skarpa". W 2019 roku planowana jest budowa kolejnych 3 kilometrów nowej sieci magistralnej. Powstająca sieć ciepłownicza zwiększy bezpieczeństwo cieplne Torunia, szczególnie jego wschodniej części. Ponadto inwestycja pozwoli na uciepłownienie nowych terenów, dotąd nie objętych siecią ciepłowniczą.

Inwestycja ma szczególne znaczenie dla mieszkańców osiedla Na Skarpie - jednego z największych toruńskich osiedli we wschodniej części Torunia, gdyż po jej realizacji budynki osiedla będą zasilane dodatkowo nową siecią ciepłowniczą. Obecnie osiedle zasilane jest jednostronnie z sieci ciepłowniczej, odchodzącej od głównej sieci magistralnej. Po zbudowaniu pierścienia "Bielawy-Skarpa", toruńskie osiedle Na Skarpie będzie można zasilać alternatywnie z dwóch stron, tj. z dotychczasowej sieci ciepłowniczej i z nowo zbudowanej. Powstały w wyniku inwestycji pierścieniowy system zasilania, znacząco poprawi bezpieczeństwo dostaw ciepła dla całego Torunia.

W 2018 roku zbudowano 1 km sieci ciepłowniczej o średnicy  Dn600 położonej od PGE Toruń wzdłuż ulic niedaleko toruńskiej elektrociepłowni..

W 2019 r. planowane jest zbudowanie 3 km nowej sieci magistralnej. Od stycznia br. kontynuowane są prace na ul. Chrzanowskiego, a od kwietnia prace będą prowadzone na osiedlu Na Skarpie w rejonie ul. Olimpijskiej i Konstytucji 3-go Maja.

Projekt obejmujący budowę 5-kilometrowego odcinka sieci ciepłowniczej jest realizowany w kilku etapach i zakończy się w 2020 roku. Realizacja projektu "Bielawy-Skarpa" jest największą inwestycją w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), na które PGE Toruń pozyskała dofinansowanie unijne.

PGE Toruń w grudniu 2017 roku uzyskała dofinansowanie unijne na realizację trzech projektów ZIT obejmujących też modernizację węzłów grupowych i ich zamianę na bardziej efektywne i nowoczesne węzły indywidualne oraz budowę nowych sieci i przyłączy. Łącznie, w ramach projektów ZIT (do 2022 roku), powstanie ponad 16 km nowych sieci ciepłowniczych, zlikwidowanych zostanie 9 węzłów grupowych i powstaną 43 węzły indywidulane. Planowane dofinansowanie do projektów ZIT pochodzi ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i wynosi 17,8 mln zł (szacowana łączna wartość projektów ZIT to ponad 50 mln zł).

 

PGE Toruń to spółka zależna PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy Kapitałowej PGE. PGE Energia Ciepła jest liderem Linii Biznesowej Ciepłownictwo, powstałej w ramach Strategii Grupy Kapitałowej PGE. W ramach Strategii PGE chce stymulować transformację i rozwój krajowego ciepłownictwa poprzez wykorzystywanie potencjału wzrostu rynku ciepła sieciowego w Polsce.

 

Kliknij by zobaczyć powiększenie

Prace w 2018 r. (październik-grudzień)

Kliknij by zobaczyć powiększenie

Prace w 2018 r. (październik-grudzień)

Kliknij by zobaczyć powiększenie

Prace w 2018 r. (październik-grudzień)

Kliknij by zobaczyć powiększenie

Prace w styczniu 2019 r.

Kliknij by zobaczyć powiększenie

Prace w styczniu 2019 r. (ul. Chrzanowskiego)

Kliknij by zobaczyć powiększenie

Prace w styczniu 2019 r. (ul. Chrzanowskiego)