Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn.14.08.2019

Kim jesteśmy

Aktualności

Komunikat z dn. 14.08.2019 r.

Nowa taryfa dla ciepła PGE Toruń

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w dniu 11 lipca 2019 r. nową taryfę dla ciepła PGE Toruń. W nowej taryfie, ceny ciepła wzrosną średnio o 1,4% dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej. Nowe stawki taryfowe obowiązywać będą od 14 sierpnia 2019 roku.

 

Cena ciepła składa się z ceny za wytwarzanie i ceny za przesyłanie (dystrybucję) ciepła.

Zmiana cen ciepła w nowej taryfie dotyczy wyłącznie części dystrybucyjnej i wynika z wyższych kosztów utrzymania infrastruktury ciepłowniczej tj. sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych, w tym prowadzonych modernizacji i remontów, zwiększających bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła.

 

Pełen tekst nowej taryfy dla ciepła (w formacie pdf).