Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn.20.08.2019

Kim jesteśmy

Aktualności

Komunikat z dn. 20.08.2019 r.

PGE Toruń zwiększy bezpieczeństwo cieplne miasta

 

Budowa i modernizacja około 7 kilometrów sieci ciepłowniczych, kilkudziesięciu nowoczesnych węzłów indywidulanych oraz remont 3 głównych komór cieplnych - to najważniejsze prace realizowane w 2019 roku przez PGE Toruń, spółkę należącą do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE.

Największe tegoroczne inwestycje i modernizacje toruńskiego systemu ciepłowniczego objęły wymianę ponad 1 km głównej sieci (magistrali nadziemnej) w okolicy Dworca Wschodniego na nowoczesny ciepłociąg oraz budowę 5-kilometowego ciepłociągu (projekt "Spinka Bielawy-Skarpa"), prowadzącego od elektrociepłowni do Osiedla Na Skarpie.

Obie inwestycje znacząco zwiększą pewność dostaw ciepła i bezpieczeństwo cieplne miasta. Nowa 5-kilometrowa sieć ciepłownicza ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Osiedli Na Skarpie i Rubinkowo, gdyż po jej realizacji budynki osiedli będą zasilane w ciepło "pierścieniowo", czyli z dwóch niezależnych stron. We wrześniu 2019 r. planujemy właśnie tym nowo wybudowanym ciepłociągiem dostarczyć ciepło mieszkańcom wschodnich dzielnic Torunia. Natomiast magistrala w okolicy Dworca Wschodniego to główna sieć, zasilająca w ciepło 70 proc. prawobrzeżnej części Torunia - mieszkańców zachodnich i centralnych rejonów. Te dwa zadania to nasze najważniejsze inwestycje sieciowe ostatnich lat - mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Ze względu na szeroki zakres wymaganych prac, przy realizacji wymiany ciepłociągu w okolicy Dworca Wschodniego niezbędne będzie kilkudniowe wyłączenie sieci ciepłowniczej, od 3 do 12 września 2019 roku, dla odbiorców zlokalizowanych na zachód od ul. Skłodowskiej-Curie (do 9 września - Starówka, rejon ul. Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, rejon ulicy Antczaka/Targowej oraz Chrobrego/Mazowieckiej). Dostawa ciepła odbywać się będzie nieprzerwanie dla mieszkańców wschodniej części Torunia, w tym dla osiedla Rubinkowo, Skarpa i ul. Olsztyńskiej.

Nowa sieć w rejonie Dworca Wschodniego będzie wykonana z rur preizolowanych o średnicy 600 mm i długości ponad 1 kilometra. Ciepłociąg będzie wyposażony, m.in. w nowoczesny system alarmowy i komory telemetryczne, pozwalające na monitorowanie i kontrolowanie pracy sieci - dodaje Wojciech Ptaszyński, dyrektor techniczny PGE Toruń.

Podczas wymiany ciepłociągu w okolicy Dworca Wschodniego prowadzone będą równolegle inne prace sieciowe na terenie miasta, w tym: modernizacja głównych komór ciepłowniczych oraz wymiana węzłów grupowych na bardziej efektywne węzły indywidulane.

Budowa nowych węzłów indywidualnych oraz 5 - kilometrowej sieci (projekt "Spinki Bielawy -Skarpa"), prowadzone są w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), na które PGE Toruń otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości ok. 18 mln zł.

Szacowana łączna wartość wszystkich wymienionych projektów modernizacyjno-inwestycyjnych to ponad 60 mln zł.

 

 

Kliknij by zobaczyć powiększenie

Kliknij by zobaczyć powiększenie

Kliknij by zobaczyć powiększenie