• Komunikat (aktualizacja)

  17.09.2021

  Ze względu na nieprzewidziane trudności napotkane przez wykonawcę zleconych przez PGE Toruń prac modernizacyjnych i wymiany sieci na obszarze zabytkowego Bydgoskiego Przedmieścia planowany termin włączenia dostaw ciepłej wody uległ przesunięciu na godziny nocne z 17 na 18 września. 

  Wstrzymanie dostaw ciepłej wody dotyczy budynków na obszarze od ulicy Bydgoskiej, przez Popiełuszki, Rybaki oraz w obszarze od Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego i Matejki.

  Na bieżąco monitorujemy prace wykonawców realizowane na zlecenie PGE Toruń na terenie Bydgoskiego Przedmieścia. Zmiany terminów przywrócenia dostaw ciepła wynikają ze specyfiki terenu - gęstej zabudowy i napotykanych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym uzbrojenia. Jest to jedno z najtrudniejszych zadań modernizacyjnych, które były prowadzone przez toruńską spółkę w ciągu ostatnich lat.

  Przywrócenia dostaw ciepła nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac.

  Przepraszamy mieszkańców za te niedogodności i dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić mieszkańcom dostawy ciepłej wody.

 • Toruń zyskuje dodatkowy punkt zielony na mapie

  08.09.2021

  Na nieczynnym kominie PGE Toruń, powstaje grafika, przedstawiająca wizerunek sokoła wędrownego, dla którego toruński komin jest domem. Zostanie ona wykonana w trakcie prac rewitalizujących 225-metrowy komin, które będą polegać na odnowieniu obowiązkowego oznakowania w postaci białych i czerwonych pasów. Nową grafikę będzie można oglądać pod koniec listopada br.

  komin_grafika.jpg
 • Nowa taryfa dla ciepła PGE Toruń

  30.08.2021

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził (decyzją nr OPO.4210.28.2021.JPi ) w dniu 5 sierpnia  2021 r. nową taryfę dla ciepła dla PGE Toruń. W nowej taryfie, ceny ciepła wzrosną średnio o 3,7% dla odbiorców ciepła sieciowego. Nowe ceny obowiązywać będą od 1 września 2021 roku.

 • Nieruchomość na sprzedaż (u zbiegu ul. Szosy Bydgoskiej i ul. P. Jonssona, w sąsiedztwie obiektu sportowego Motoareny Toruń)

  25.08.2021

  PGE Toruń S.A. ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych gruntów, dla których w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzone są księgi wieczyste nr TO1T/00032185/3 i TO1T/00032186/0.

  Nieruchomość usytuowana jest w kompleksie gruntów inwestycyjnych, położonych u zbiegu ul. Szosy Bydgoskiej i ul. P. Jonssona, w sąsiedztwie obiektu sportowego Motoareny, w toruńskiej dzielnicy Przedmieście Starotoruńskie, na obszarze o umiarowym stopniu zurbanizowania, na terenach rozwoju nowoczesnych form działalności gospodarczych na bazie przekształcanych terenów poprzemysłowych.

 • Uwaga na fałszywe wiadomości z wezwaniami do zapłaty za energię

  30.07.2021

  Ostrzegamy przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty przesyłanymi drogą SMS przez oszustów podszywających się pod PGE Polską Grupę Energetyczną, PGE Energia Ciepła i PGE Toruń. Wiadomości SMS zawierają informację o rzekomej należności, która w razie nieregulowania spowoduje wstrzymanie dostaw energii. Apelujemy o rozwagę, a także o przekazywanie ostrzeżenia rodzinie oraz znajomym.

  Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, ignorowanie takich wiadomości i pod żadnym pozorem nie otwieranie aktywnych linków w nich zawartych. PGE zgłasza przypadki wyłudzeń i oszustw do organów ścigania.

  Wszystkie przypadki fałszywych wiadomości są przez PGE na bieżąco monitorowane, a strony zawierające fałszywy link blokowane. Przypominamy również, aby zawsze weryfikować informacje, które otrzymujemy drogą elektroniczną.

pgetorun_site