• PGE Toruń jest przygotowana do okresu ogrzewania

  12.09.2022

  PGE Toruń, dostawca ciepła do toruńskich mieszkań, jest przygotowana pod względem dostaw paliwa, urządzeń produkcyjnych i sieci ciepłowniczych, do kolejnego okresu jesienno – zimowego. Ze względu na obecną sytuację na rynku paliw energetycznych, będącą efektem wojny w Ukrainie, toruńska spółka razem z administratorami i zarządcami budynków, będzie zachęcać odbiorców do oszczędzania ciepła.

  kwadrta_1-gt50.jpg
 • PGE Toruń zachęca do oszczędzania ciepła i energii

  08.08.2022

  PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, przygotowała dla klientów usługi, które poprawiając efektywność energetyczną budynku, pozwolą oszczędzić ciepło. W obecnej sytuacji na rynku paliw kwestia optymalnego zarządzania ciepłem w budynkach ma szczególne znaczenie. Nowe usługi dostępne są od 1 sierpnia br. dla zarządców budynków mieszkaniowych, oświatowych, służby zdrowia i budynków użyteczności publicznej.

  wezel-cieplny.jpg
 • Nieruchomość na sprzedaż przy ul. Kołowej/Twardej

  28.07.2022

  PGE Toruń S.A. ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu, przysługującego PGE Toruń S.A. do dnia 05 grudnia 2089 r., stanowiącego własność Skarbu Państwa opisanego geodezyjnie jako działka nr 101 (obręb 46) o powierzchni 2490 m2, dla którego w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00031549/6.

  Działka położona jest we wschodniej części miasta Torunia, przy ul. Kołowej/Twardej. Posiada kształt wydłużonego czworoboku o płaskim ukształtowaniu. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej od ul. Kołowej/Twardej. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy usługowej, przemysłowej, a w pewnym oddaleniu zabudowy mieszkaniowej. Teren działki nie posiada zabudowy, przy czym przebiega przez nią napowietrzna linia wysokiego napięcia.

 • Nieruchomość na sprzedaż - ul. Szosa Bydgoska/ul. P. Jonssona

  27.07.2022

  PGE Toruń S.A. ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych gruntów, dla których w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzone są księgi wieczyste nr TO1T/00032185/3 i TO1T/00032186/0.

  Nieruchomość usytuowana jest w kompleksie gruntów inwestycyjnych, położonych u zbiegu ul. Szosy Bydgoskiej i ul. P. Jonssona, w sąsiedztwie obiektu sportowego Motoareny, w toruńskiej dzielnicy Przedmieście Starotoruńskie, na obszarze o umiarowym stopniu zurbanizowania, na terenach rozwoju nowoczesnych form działalności gospodarczych na bazie przekształcanych stref poprzemysłowych.

  Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy usługowej, dopuszczalne: obiekty usługowo-produkcyjne, składy, magazyny.

 • Pewność i bezpieczeństwo dostaw ciepła z PGE Toruń w okresie jesienno-zimowym 2022/2023

  27.07.2022

  PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE i główny dostawca ciepła dla miasta, utrzyma bezpieczeństwo i ciągłość dostaw ciepła w zbliżającym się okresie ogrzewania 2022/2023 na tym samym poziomie, co w ubiegłych latach. PGE Toruń dzięki zróżnicowanym urządzeniom wytwórczym, wykorzystującym do produkcji ciepła nie tylko gaz, ale i olej opałowy, zabezpieczy jesienią i zimą potrzeby cieplne mieszkańców Torunia.  

  siec-cieplo.jpg
pgetorun_site