Program PGE Toruń pod nazwą „Wsparcie społeczności lokalnej – mieszkańców/użytkowników obiektów przyłączanych do sieci ciepłowniczej”, realizowany jest już po raz 10. Celem programu jest wsparcie mieszkańców i użytkowników budynków, które ogrzewane są ciepłem sieciowym z toruńskiej elektrociepłowni gazowej. Zgodnie z regulaminem programu laureaci, którzy w ciągu roku podłączyli najwięcej budynków do sieci ciepłowniczej, przeznaczą swoje nagrody finansowe na realizację działań służących mieszkańcom przyłączonych budynków .

- Już od 2012 roku wspieramy naszych odbiorców, poprzez nagradzanie laureatów, którzy podjęli decyzje o wyborze ciepła sieciowego. Jest to podwójna korzyść  – z jednej strony za finansowe nagrody w programie można zagospodarować osiedlową infrastrukturę, która potrzebna jest mieszkańcom, czyli np. zbudować place zabaw, ścieżki, zasadzić zieleń czy stworzyć siłownie zewnętrze. Z drugiej strony to korzyść dla wszystkich, bo dzięki decyzji o wyborze ciepła sieciowego, ograniczamy zanieczyszczenia powietrza w mieście - podkreśla Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń. - PGE Toruń w ciągu trwania wszystkich edycji programu przekazała laureatom już ponad 1 mln złotych. Te pieniądze w całości zostały przeznaczone na udogodnienia dla mieszkańców osiedli – dodaje prezes Robert Kowalski.

W tym roku pula nagród o łącznej wysokości 90 tysięcy złotych trafiła do trzech laureatów: Budlexu Sp. z  o.o.  (I miejsce), Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej (II miejsce) i Przedsiębiorstwa Handlowo usługowego Lem-Bud (III miejsce). Laureaci przyłączyli w ciągu roku (od września 2020 roku do października 2021 roku) obiekty o łącznej mocy zapotrzebowania na ciepło ponad 2 MWt.

- W ramach współpracy z PGE Toruń zapewniamy mieszkańcom naszych budynków ciepło z sieci ciepłowniczej. Cieszy nas fakt, że ta wytrwała i konsekwentna współpraca jest zauważana i doceniana nagrodą, która wprost będzie służyć mieszkańcom. Dodam, że już po raz kolejny jesteśmy laureatem, czyli kolejny raz zrealizujemy projekt, który będzie udogodnieniem dla mieszkańców. Nagrodę otrzymaną w zeszłym roku od PGE Toruń przeznaczyliśmy na przygotowanie placu zabaw przy ul. Strobanda - mówi Krystyna Brzezińska, wiceprezes zarządu Budlex Sp. z o.o.

W ramach otrzymanych nagród laureaci ostatnich edycji programów PGE Toruń wykonali m.in: plac zabaw przy ul. Fałata  (Gmina Miasta Toruń – nagroda za 2020 r.), plac zabaw na terenie Szpitala Dziecięcego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu – nagroda za 2019 r.), ławki dla kobiet karmiących na terenie Torunia, siłownię zewnętrzną i plac zabaw „Mogę być sprawny bo ćwiczę” na terenie Zespołu Szkół nr 6 (Gmina Miasta Toruń – nagrody za 2018 i 2016 r.), place zabaw (Budlex Sp. z o.o., nagroda za 2019 rok); mural na ścianie budynku wielorodzinnego (Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – nagroda za 2018 r.), siłownię zewnętrzną na terenie Osiedla JAR (PUH LEM – BUD Sp. z o.o – nagroda za 2018 r.), windę dla osób niepełnosprawnych w jednym z domów studenckich (UMK – nagroda za 2012 r.).

pgetorun_site