Dzięki wykonanym zdjęciom będzie można ocenić szczelność sieci ciepłowniczej i dokonać analizy, wymiany potencjalnych uszkodzeń ciepłociągów, gdyż zdjęcia z kamery termowizyjnej pokazują bardzo dokładnie miejsce nieszczelności oraz uszkodzenia izolacji termicznej ciepłociągów (im jaśniejszy kolor, tym wyższa temperatura badanej powierzchni, co sugeruje ubytki ciepła).

Warunki lotu samolotu są ściśle ustalone, gdyż wpływają na dokładność pomiaru. Musi być m.in. odpowiednia temperatura powietrza (poniżej +2°C), brak pokrywy śnieżnej i opadów, określona wilgotność powietrza, brak zachmurzenia. Wysokość lotu samolotu to pułap 600-700 metrów nad poziomem morza.

Wykonawca, działający na zlecenie PGE Toruń, posiada wszelkie niezbędne zgody i uprawnienia do wykonania badania sieci ciepłowniczej metodą termowizji lotniczej.

Przepraszamy mieszkańców za niedogodności wynikające z prowadzonego działania.

pgetorun_site