Dzięki kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń, toruński system ciepłowniczy spełnia wymogi efektywnego systemu ciepłowniczego.

Podłączenie budynku do efektywnego systemu ciepłowniczego pomoże inwestorem spełnić wymogi dotyczące uzyskania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej zużywanej przez budynek [EP], poprzez niski współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej Wpc sieci ciepłowniczej.

Dzięki wytwarzaniu ciepła w kogeneracji w PGE Toruń, wartość współczynnika Wpc* dla sieci w Toruniu za 2019 r. wyniosła 0,36. /to znaczący, korzystny spadek w stosunku do poziomu 1,46 osiągniętego w roku 2016 r., kiedy ciepło produkowane było wyłącznie w elektrociepłowni węgłowej/

Niski poziom współczynnika Wpc to bardzo dobra informacja dla mieszkańców i toruńskich inwestorów. Dzięki temu:

  • osiągniecie wymogów w zakresie efektywności energetycznej budynków jest możliwe przy niższych nakładach inwestycyjnych w porównaniu z innymi źródłami ciepła.
  • klienci ciepła sieciowego nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów, aby osiągnąć wymogi w zakresie efektywności energetycznej budynku np . brak konieczności budowy wentylacji mechanicznych z rekuperacją, pomp ciepła, solarów i zwiększania grubości przegród termoizolacyjnych itp.

*Wpc to współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej charakteryzujący dany system ciepłowniczy (źródło + sieć). Jest wykorzystywany przez inwestorów do wyznaczania efektywności energetycznej budynków tzn. uzyskania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej [EP], zużywanej przez budynek. Podłączenie przez inwestora budynku do sieci ciepłowniczej, dla której współczynnik Wpc jest bardzo niski pozwala na spełnienie wymogów określonych w przepisach budowlanych dotyczących efektywności energetycznej budynku.

pgetorun_site