Na zmienność pogody reaguje automatyka pogodowa, zainstalowana w węźle cieplnym – czyli zespół urządzeń, których zadaniem jest monitorowanie warunków pogodowych i regulowanie dostawy ciepła. Zatrzymanie dostawy ciepła następujew momencie, gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od zaplanowanej w węźle cieplnym, a uruchomienie dostawy ciepła wówczas, gdy temperatura jest niższa. Klient, administrator budynku, wyznacza graniczną temperaturę, przy której uruchamia się ogrzewanie.

Z czego składa się automatyka pogodowa?

  • Czujnik temperatury zewnętrznej umieszczony na zewnątrz budynku, tzw. pogodynka
  • Sterownik – regulator, który dostosowuje wartość temperatury  wody w grzejnikach do konkretnej temperatury zewnętrznej
  • Zaworu regulacyjnego wraz z siłownikiem odpowiadającego za realizacje zmian ustalonych przez sterownik

Jak działa automatyka pogodowa?

  • Sterownik automatyki pogodowej, na podstawie informacji z „pogodynki” sprawdza jaka temperatura panuje na zewnątrz budynku i w zależności od jej wartości, oraz temperatury włączenia/wyłączenia określonej przez klienta administratora uruchamia lub wstrzymuje pracę węzła.
  • Gdy temperatura zewnętrzna rośnie, automatyka pogodowa ogranicza przepływ ciepła do instalacji wewnętrznej - grzejników, a gdy temperatura na zewnątrz spada – odpowiednio go zwiększa.

Dzięki pogodynce w węźle cieplnym oszczędzasz ciepło!

Dodatkowe informacje na temat oszczędzania ciepła można znaleźć w zakładce Strefa Klienta.

pgetorun_site