Przedmiotowy teren o łącznej powierzchni 7,09 ha został rozdzielony na pięć kompleksów działek, z których cztery posiadają dostęp do drogi publicznej, ul. P. Jonssona, wydzieloną drogą wewnętrzną stanowiącą prawo użytkowania wieczystego gruntu przysługujące PGE Toruń S.A. Udział w działce stanowiącej drogę również stanowi przedmiot sprzedaży. Piąty kompleks posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ul. Szosa Bydgoska, na podstawie służebności gruntowych.

Przedmiotem sprzedaży są więc:

Kompleks nr I o powierzchni 15.646 m2, cena wywoławcza: 2.650.000  zł netto.

Kompleks nr II o powierzchni 12.435 m2, cena wywoławcza: 2.100.000 zł netto.

Kompleks nr III o powierzchni 16.129 m2, cena wywoławcza 2.750.000 zł netto.

Kompleks nr IV o powierzchni 18.419 m2, cena wywoławcza 3.200.000 zł netto.

Kompleks nr V o powierzchni 7.143 m2, cena wywoławcza 1.200.000 zł netto.

Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu, sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT o stawce 23%.

Przetargi odbędą się w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00.

Warunkiem przystąpienia do poszczególnego przetargu jest wpłacenie do dnia 24 kwietnia 2023 r. wadium, stanowiącego 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Bank PEKAO SA 41 1240 6292 1111 0010 7724 1994, tytułem: „sprzedaż nieruchomości EC3 - wadium”.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży poszczególnych kompleksów nieruchomości dostępne są do pobrania w załącznikach, w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 oraz telefonicznie: 691 964 909 lub 691 964 499.

pgetorun_site