Zmiana cen w nowej taryfie dla ciepła wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu cen zakupu uprawnień do emisji CO2, które PGE Toruń, tak jak każdy producent ciepła i energii elektrycznej emitujący dwutlenek węgla, zobowiązany jest zakupić. Konieczność zakupu uprawnień do emisji CO2, wynika z przepisów i regulacji środowiskowych Unii Europejskiej. Cena uprawnień w ciągu ostatniego roku wzrosła z 25 euro za tonę do poziomu około 55 euro za tonę, co jest najwyższym wynikiem w historii ich notowań.

Dzięki wykorzystaniu gazu w kogeneracyjnej elektrociepłowni w Toruniu, ilość uprawnień do emisji CO2 jest o połowę niższa, niż byłoby to w przypadku wykorzystania węgla jako paliwa, co w znacznym stopniu ogranicza koszty dla odbiorców ciepła.

pgetorun_site