Nadrzędnym celem PGE Toruń jest gwarancja dostaw ciepła do wszystkich odbiorców korzystających z ciepła sieciowego, czyli ponad 100 tysięcy mieszkańców. Toruńska spółka zapewnia dostawy ciepła poprzez niezawodną infrastrukturę – w tym sieci ciepłownicze, które są w okresie letnim regularnie modernizowane i wymieniane, oraz poprzez bieżące przeglądy urządzeń wytwórczych elektrociepłowni.

- Najważniejszą kwestią jest dla nas zapewnienie dostaw ciepła z naszej elektrociepłowni tak, żeby każdy mieszkaniec Torunia miał zapewnione ogrzewanie  w sezonie jesienno - zimowym 2022/2023. Nasza elektrociepłownia, dzięki zróżnicowanym urządzeniom produkcyjnym wykorzystujących gaz, ale także paliwo rezerwowe - olej opałowy, zabezpieczy w okresie jesieni i zimy potrzeby cieplne wszystkich torunian korzystających z ciepła sieciowego. Ponadto w nowym sezonie grzewczym, ciepło do sieci ciepłowniczej będzie też przekazywała ciepłownia geotermalna, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

PGE Toruń posiada nowoczesną elektrociepłownię gazową, w której oprócz 2 bloków energetycznych (2 turbin gazowych połączonych z 2 kotłami) produkujących energię elektryczną i ciepło w  wysokosprawnej kogeneracji działają również 4 szczytowo-rezerwowe kotły wodne dwupaliwowe o łącznej mocy 120 MW, pracujące tylko na potrzeby cieplne. Kotły te, oprócz gazu, mogą być opalane również paliwem rezerwowym - olejem opałowym, którego dostawy są zabezpieczone.

PGE Toruń i PGE Energia Ciepła od kilku lat zachęcają odbiorców do oszczędzania ciepła. W obecnej sytuacji rosnących cen paliw, wysokich kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, trwającej wojny na Ukrainie, kwestia optymalnego zarządzania ciepłem ma szczególne znaczenie.

- Ze względu na wysokie ceny surowców, które przekładają się na ceny ciepła i energii elektrycznej,   zachęcamy naszych odbiorców do racjonalizacji zużycia ciepła i jego oszczędzania. W nadchodzącym sezonie ogrzewania będzie to szczególnie istotne. Porady jak oszczędzić ciepło w domu dostępne są na naszej stronie internetowej  - dodaje prezes Robert Kowalski. 

pgetorun_site