Ogrzewanie budynku generuje duże zużycie energii, dlatego PGE Toruń doradza klientom, jakie podjąć działania, żeby zmniejszyć zużycie ciepła. Spółka planuje wprowadzić nową usługę -„MyEnergy”, która jest kompleksowym narzędziem, służącym do indywidualnej oceny budynku pod kątem zużycia mediów takich jak ciepło, energia elektryczna, gaz i woda.

- Tegoroczna mroźna zima wpłynęła na większe niż dotychczas zużycie ciepła, a co za tym idzie wyższe rachunki za ciepło. Wzrost zapotrzebowania na ciepło w tym okresie w stosunku do ubiegłorocznej zimy był na poziomie 26%. Stąd też, żeby zmniejszyć tak duży wpływ niskich temperatur na zużycie ciepła, oferujemy naszym klientom usługi, pozwalające zarówno obniżyć koszty ogrzewania, jak i dokonać analizy zużycia innych mediów, takich jak woda, gaz i energia elektryczna. Oszczędzona energia to również mniej gazów cieplarnianych w powietrzu. Na podstawie naszych analiz i porównań zużycia z innymi budynkami, administratorzy będą wiedzieli, które media i dlaczego generują najwyższe koszty, i czy budynek jest efektywny energetycznie. To pozwoli na podjęcie działań, które przełożą się na mniejsze zużycie ciepła i innych mediów przez odbiorców, a w rezultacie niższe rachunki mówi Robert Kowalski prezes zarządu PGE Toruń.

 „MyEnergy" będzie usługą skierowana do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, szkół, obiektów kultury, służby zdrowia, urzędów oraz budynków użytkowych. PGE Toruń na podstawie otrzymanych danych dokona analizy zużycia mediów w budynkach, które zostaną wskazane jako  obiekty o najniższej efektywności, wymagające przeprowadzenia w pierwszej kolejności działań oszczędnościowych. Aktualnie trwa pilotaż usługi „MyEnergy,  ale od jesieni będzie ona już dostępna dla klientów.

PGE Toruń ma przygotowane także inne usługi wspierające obniżenie wykorzystania ciepła, np. z użyciem kamery termowizyjnej lub lotniczych zdjęć termowizyjnych. W ramach tych usług przeprowadzane są szczegółowe analizy zarówno stanu stropodachów w budynkach wskazanych przez klientów, jak i stanu instalacji odbiorczych. Taka diagnostyka pozwala określić, gdzie znajdują się miejsca powodujące największe straty ciepła i odpowiednio zaplanować działania, tak aby ciepło „nie uciekało” z naszego domu.

- Jeszcze przed zakończeniem ubiegłego sezonu grzewczego skorzystaliśmy z usługi PGE Toruń, polegającej na wykonaniu naziemnego badania kamerą termowizyjną naszej instalacji ciepłowniczej na terenie obiektu wojskowego przy ul Piastowskiej. Wykonane zdjęcia dały nam obraz miejsc nieszczelności sieci, która w niektórych miejscach miała uszkodzone izolacje powodujące wycieki wody. Z racji występowania ciepłociągów w gruncie nie było tego wcześniej widać  - mówi Janusz Zach, kierownik Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości w Wojsku.

Taka bezdotykowa metoda badania sieci, dająca obraz stanu obiektów w podczerwieni, jest często jedyną możliwością znalezienia anomalii na podziemnych sieciach ciepłowniczych i instalacjach odbiorczych klienta.

Również usługa Telemetria dla Klienta - system monitorowania dostaw ciepła  zapewnia zarządcy budynku stały dostęp do aktualnych parametrów dostarczanego do budynku ciepła np. temperatury, ciśnienia, ilości, co umożliwia administratorowi monitorowanie wielkości zapotrzebowania odbiorców na ciepło i zarządzanie jego wykorzystaniem. Na podstawie tych danych można korygować ilość dostarczanego ciepła, zgodnie z potrzebami mieszkańców budynku.

Usługi poprawiające efektywność energetyczną budynku dostępne są dla klientów korzystających z ciepła sieciowego – administratorów osiedli mieszkaniowych, właścicieli domów jednorodzinnych oraz budynków usługowo - handlowych.

pgetorun_site