PGE Toruń prowadzi obecnie nie tylko prace modernizacyjne na sieci ciepłowniczej (budowa i modernizacja 5 km sieci ciepłowniczej, montaż ponad 100 indywidualnych węzłów), ale również realizuje działania związane z przyłączaniem nowych budynków do sieci ciepłowniczej, czy wprowadzeniem dla klientów nowych rozwiązań i usług, które będą wspierały efektywność dostaw ciepła.

Pomimo trudnego dla wszystkich okresu, spowodowanego pandemią prowadzimy intensywne działania, których celem jest wprowadzenie nowych usług dla klientów, np. termowizje instalacji odbiorczych, czy pilotażowy projekt zastosowania w ponad 30 domach jednorodzinnych, tzw. podwęzłów przymieszkaniowych, które poprawią m.in. komfort korzystania z ciepłej wody i umożliwią indywidualne zarządzanie ciepłem w domu z wykorzystaniem istniejącej  infrastruktury węzła grupowego -  mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

W ramach tego pilotażowego projektu PGE Toruń zamontuje zarówno podwęzły przymieszkaniowe, jak też nową armaturę i dostosuje ją do istniejącej niskoparametrowej sieci osiedlowej centralnego ogrzewania. Korzyści z realizacji tego projektu to gwarancja niezawodności dostaw i znaczna poprawa bezpieczeństwa użytkowania.

Okres letni to czas zarówno prac modernizacyjnych, jak i inwestycyjnych (np. budowa przyłączy i montaż węzłów cieplnych) na terenie miasta, aby przyłączyć do sieci ciepłowniczej kolejne budynki, których właściciele zdecydowali się na korzystanie z ciepła sieciowego.

W tym roku planujemy przyłączyć do sieci ciepłowniczej blisko 40 budynków o łącznej mocy cieplnej na poziomie około 8 MWt. Są to zarówno wielorodzinne budynki mieszkalne, jak i obiekty użytkowe np. toruński basen przy ul. Bażyńskich. Część z nich to nowopowstałe obiekty, inne - to budynki właścicieli, chcących zmienić ogrzewanie na efektywne i ekologiczne ciepło sieciowe. Świadczy to o coraz wyższej świadomości mieszkańców odnośnie wpływu sposobu ogrzewania na jakość powietrza – dodaje Robert Kowalski.

Największe tegoroczne planowane przyłączenia to obiekty ważne dla Torunia i mieszkańców m.in. Młyny III, należące do Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, a także hala sportowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, remontowany basen przy ul. Bażyńskich, budynki mieszkalne na osiedlu JAR, przy Szosie Lubickiej (tereny po dawnym Tormięsie) oraz kamienice na Starówce i Bydgoskim Przedmościu.  Właściciele kamienic, którzy zdecydowali się zmienić sposób ogrzewania na ekologiczne, skorzystają z dofinansowania w ramach prowadzonego przez PGE Toruń od 11 lat programu wsparcia likwidacji niskiej emisji na Starówce i na Bydgoskim Przedmieściu.

Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania niskiej emisji, pochodzącej z indywidualnych kotłowni. Dla przykładu przyłączenie do sieci ciepłowniczej 6 budynków na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu w 2019 r., przyniosło efekt ekologiczny w postaci obniżenia m.in. emisji pyłu (ponad 16 ton), tlenków siarki (o 5 ton), tlenku węgla (ponad 3 tony), tlenków azotu (o ponad 1 tonę).

PGE Toruń wprowadziła również w lipcu br. usługę dla klientów, która pozwoli oszczędzić ciepło i zwiększyć efektywność energetyczną budynku. Usługa polega na wykonaniu za pomocą kamery termowizyjnej badania instalacji ciepłowniczej wewnątrz i na zewnątrz budynku. Efektem badania będzie zestaw zaleceń, co należy zrobić, aby ciepło „nie uciekało” z naszego domu. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

pgetorun_site