- Podczas tegorocznej zimy, mimo trudnej sytuacji na światowym rynku paliw energetycznych, zapewniliśmy pełne bezpieczeństwo dostaw ciepła naszym odbiorcom, co było dla nas najważniejsze w tym okresie. Wszystkie urządzenia wytwórcze i dystrybucyjne pracowały bezawaryjnie, a ciepło przesyłane było odbiorcom zgodnie z ich potrzebami - podsumowuje Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.  

Zimowe miesiące 2022/2023 były bardzo zróżnicowane pogodowo – temperatury zewnętrzne wahały się od ujemnych -11,8°C (15 grudnia 2022 r.), osiągając kilkanaście dni później wysoką dodatnią wartość +16°C (1 stycznia 2023 r.). Przy tak wysokiej temperaturze zewnętrznej  zareagowała automatyka pogodowa w węźle cieplnym, wyłączając na czas trwania wysokich temperatur ogrzewanie, co było niespotykanym zjawiskiem w miesiącach zimowych. Podsumowując, miniona zima była łagodna i podobna do tej z okresu 2021/2022. Widać to na podstawie średniej temperatur zewnętrznych z czterech miesięcy zimowych (grudzień 2022 - marzec 2023), która wyniosła + 1,6°C, a zimą 2021/2022 było to: + 1,8°C.

wykres_srednie-temperatury-zima_21032023.jpg

- Warto podkreślić, że tej zimy mieszkańcy zużyli o 11 proc. mniej ciepła niż zimą 2021/2022 roku mimo, że obie zimy były łagodne. Mniejsze zużycie wynika z działań oszczędnościowych odbiorców. Świadczy to o coraz wyższej świadomości mieszkańców Torunia na temat użytkowania ciepła. Jest to również efekt naszych działań informacyjnych i technicznych, optymalizujących zużycie ciepła w budynkach, prowadzonych wspólnie z klientami - spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami i zarządcami. Za te wspólne, skuteczne działania dziękuję naszym klientom - mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.  

PGE Toruń od początku sezonu grzewczego 2022/2023 zachęcała odbiorców do oszczędzania ciepła: prowadzona była kampania informacyjna i medialna, uzgadniane były z  klientami konkretne działania techniczne, których celem była optymalizacja zużycia ciepła. PGE Toruń wspierała Gminę Miasta Toruń i Regionalną Agencję Poszanowania Energii i Środowiska w działaniach i edukacji na temat oszczędzaniem ciepła.

infografika_pge-torun-podsumowuje-zime_21032023.jpg

Praktyczne porady dotyczące oszczędzania oraz redukcji potrzeb energetycznych można znaleźć na stronie www.pgetorun.pl oraz na stronie kampanii, przeprowadzonej przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych wspólnie z PGE Energia Ciepła pod adresem www.liczysiecieplo.pl.

pgetorun_site