PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, produkuje i dostarcza ciepło sieciowe na potrzeby ciepłej wody i centralnego ogrzewania do ponad 100 tys. mieszkańców w prawobrzeżnej części Torunia.

Specyfiką poprzedniego okresu jesienno-zimowego była łagodna zima, bez minusowych ekstremów temperaturowych, ale za to z niskimi temperaturami w pierwszych miesiącach wiosennych. To spowodowało, że okres korzystania z ogrzewania był znacząco dłuższy niż wcześniej. Jaki będzie ten sezon, to się okaże – PGE Toruń jest gotowa 365 dni w roku dostarczyć ciepło. Proces uruchomienia ogrzewania odbywa się na wniosek właściciela lub administratora budynku. Administratorzy budynków wnioski wysyłają do Biura Obsługi Klienta PGE Toruń.

- Prawie wszystkie węzły cieplne PGE Toruń, a jest ich blisko 2 tysiące, wyposażone są w system automatyki pogodowej czyli urządzenia zainstalowane w węzłach cieplnych, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.  Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku, a gdy wzrasta - dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany. Klient korzystający z usługi „ciepło przez cały rok” wyznacza graniczną temperaturę, przy której uruchamia się ogrzewanie. - Coraz więcej klientów wybiera całoroczne dostawy ciepła, bo dzięki temu utrzymany jest stały komfort cieplny, niezależnie od pogody – dodaje prezes Robert Kowalski.

Okres letni to czas, w którym PGE Toruń prowadziła przeglądy urządzeń produkcyjnych w elektrociepłowni oraz modernizacje sieci ciepłowniczych na terenie miasta.

W toruńskiej elektrociepłowni dokonano przeglądu podstawowych urządzeń: turbin gazowych i kotłów odzysknicowych. Przeprowadzone prace, dają gwarancję bezpiecznej i nieprzerwanej pracy elektrociepłowni oraz zapewniają ciągłość produkcji energii elektrycznej i ciepła w Toruniu.

Od maja prowadzone są też prace modernizacyjne sieci ciepłowniczych, które  zakończą się przed sezonem jesienno-zimowym. Polegają one na wymianie kolejnych odcinków sieci kanałowych na preizolowane, montażu nowych indywidualnych węzłów cieplnych zastępujących mniej efektywne węzły grupowe. Obecnie prowadzona jest jeszcze modernizacja ciepłociągu dochodzącego do jednej z głównych komór ciepłowniczych przy ul. Bażyńskich. Przebudowa tego ciepłociągu poprawi pracę sieci ciepłowniczej i bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców końcowych.

Przed kolejnym okresem uruchomienia ogrzewania dokonywane są również przeglądy techniczne węzłów cieplnych, często wspólnie z klientami, którzy równolegle przygotowują swoje instalacje odbiorcze do okresu ogrzewania.

Wszystkie przygotowania mają utrzymać pewność dostaw ciepła jesienią i zimą.

pgetorun_site