PGE Energia Ciepła i należąca do niej PGE Toruń, spółki z Grupy PGE, od kilku lat prowadzą projekt „Energetyczna Kariera” skierowany do uczniów szkół technicznych. Energetyczna Kariera to projekt zachęcający do podejmowania pracy w ciepłownictwie, jako atrakcyjnej i przyszłościowej branży, która ciągle się rozwija, inwestuje w pracowników i wprowadza nowoczesne technologie.

„PGE Toruń zachęca młodzież, która kończy szkoły podstawowe i zastanawia się nad kolejny etapem edukacji, do skorzystania z oferty edukacyjny Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska. Obie szkoły mają długą tradycję, doskonałą kadrę, która przygotowuje uczniów m.in. do zawodu elektryka, energetyka, technika mechatronika, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Między innymi takich kompetencji potrzebujemy w branży energetycznej i ciepłownictwie” – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

PGE Toruń współpracuje od kliku lat z Zespołem Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ZSMEiE) oraz Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska (ZSIŚ). W okresie pandemii ta współpraca jest szczególnie potrzebna uczniom szkół technicznych. Dzięki partnerstwu PGE Toruń ze szkołami, ich uczniowie mogą zrealizować obowiązkowe praktyki zawodowe.

„Praktyki są elementem niezbędnym w szkołach średnich i decydują o zaliczaniu i promocji do kolejnej klasy, stąd PGE Toruń chciała pomóc uczniom w realizacji tego obowiązku. W okresie pandemii, kiedy uczniowie szkół technicznych, ze względu na reżim sanitarny wprowadzony w PGE Toruń, nie mieli możliwości realizacji praktyk w tradycyjnej formie, we współpracy z dyrektorami szkół, zaproponowaliśmy młodzieży inną – zdalną formę realizacji praktyk poprzez przygotowanie tak zwanego projektu edukacyjnego” – dodaje Robert Kowalski.

Taka forma praktyk jest zgodna z nowelizacją rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), umożliwiającą uruchomienie praktyk zawodowych i wprowadzających dodatkowe formy realizacji praktyk w technikach. Z zaproponowanych przez PGE Toruń kilkunastu tematów, uczniowie ZSMEiE wybrali cztery, dotyczące tematyki dystrybucji ciepła,  w tym zagadnień związanych  z układami sterowania pogodowego węzłów cieplnych, systemem informatycznym służącym do zarządzania siecią ciepłowniczą oraz zagadnieniami związanymi ze sprzedażą ciepła. Uczniowie, zgodnie z nowelizacją rozporządzeń MEN, mają czas do końca sierpnia, aby przygotować wybrany przez siebie projekt edukacyjny.

Dotychczas w ramach współpracy i projektu Energetyczna Kariera uczniowie odbywali w PGE Toruń i innych elektrociepłowniach, w których działalność prowadzi PGE Energia Ciepła, staże, praktyki oraz poznają zawód energetyka w rzeczywistych warunkach pracy – przyglądając się procesom produkcyjnym w elektrociepłowni, poznając sieci ciepłownicze oraz zaznajamiając się z konkretnymi stanowiskami pracy.

Od początku projektu  około 15 uczniów zrealizowało w PGE Toruń praktyki zawodowe i ponad 200 uczniów odwiedziło toruńską elektrociepłownię, poznając kogeneracyjny proces produkcji dystrybucji ciepła.

pgetorun_site