PGE Toruń jest nie tylko firmą produkującą energię elektryczną i ciepło w innowacyjnej elektrociepłowni gazowej, ale także nowoczesnym dostawcą ciepła, regularnie modernizującym i rozbudowującym sieci ciepłownicze w kolejnych rejonach miasta. W ciągu ostatnich kilkunastu lat PGE Toruń zmodernizowała i zbudowała ponad 40 km sieci ciepłowniczej, zamontowała kilkaset indywidualnych węzłów ciepłowniczych.

Tegoroczne prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej, polegające na wymianie sieci na nowe preizolowane i montażu węzłów indywidulanych, realizowane były w kilku rejonach Torunia: na osiedlu Na Skarpie, Przylesie, Starówce, Bażyńskich, Żwirki Wigury/Chełmińska, Bielanach i Bydgoskim Przedmieściu. Jednocześnie toruńska spółka budowała sieci ciepłownicze na nowych terenach (np. na ul. Przelot), które nie były dotąd objęte ciepłem sieciowym. Rozbudowa sieci ciepłowniczej prowadzona była również na osiedlu JAR, na którym położnym jest obecnie  blisko 11 km nowych preizolowanych sieci ciepłowniczych (magistrali i przyłączy do budynków).

 - Nowe preizolowane rurociągi, które stanowią już 60 proc. wszystkich naszych sieci ciepłowniczych w Toruniu są wyposażone w instalacje alarmujące o wszelkich zakłóceniach w pracy. Dzięki systemowi alarmowemu  możemy reagować z wyprzedzeniem, aby utrzymać ciągłość dostaw ciepła dla naszych odbiorców. Istotnym elementem modernizacji jest zamiana mniej efektywnych węzłów grupowych na indywidualne węzły  cieplne. W tym roku blisko 100  nowych węzłów będzie zasilać naszych klientów, połowa z nich zastąpiła dotychczasowe mniej efektywne węzły,  w tym tzw. grupowe.  Te inwestycje w system ciepłowniczy doskonalą efektywność i bezpieczeństwo dostaw ciepła  – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Nowo zainstalowane węzły mają podwójną funkcję - będą zasilać budynki zarówno w centralne ogrzewanie, jak i w ciepłą wodę. Każdy z tych węzłów wyposażony jest w system telemetrii, umożliwiający zdalny odczyt parametrów tych urządzeń, zdalną regulację węzłów czy uzupełnianie wody w instalacjach grzewczych klientów. System telemetryczny przekazuje też informacje o miejscu zakłóceń pracy sieci i węzłów, dlatego można szybko i z wyprzedzeniem zdalnie reagować, jeszcze zanim zakłócenia te dostrzeże klient. 

Prace modernizacyjne zakończyły się przed okresem jesienno-zimowym, jednak na terenie Torunia nadal będzie można zauważyć prace ziemne. Będą one związane z podłączeniem nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej. Największe tegoroczne planowane przyłączenia to obiekty ważne dla Torunia i mieszkańców m.in. Młyny III, należące do Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, a także hala sportowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, remontowany basen przy ul. Bażyńskich, budynki mieszkalne na osiedlu JAR, przy Szosie Lubickiej (tereny po dawnym Tormięsie) oraz kamienice na Starówce i Bydgoskim Przedmościu (m.in. słynna odrestaurowana kamienica Zofijówka). Właściciele kamienic, którzy zdecydowali się zmienić sposób ogrzewania na ekologiczne skorzystają z dofinansowania w ramach prowadzonego przez PGE Toruń od 11 lat programu wsparcia likwidacji niskiej emisji na Starówce i na Bydgoskim Przedmieściu.

Część prac modernizacyjnych była realizowana przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności UE (FS UE), z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,  w tym w ramach projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych – etap II”. Dofinansowana ze środków FS UE jest też budowa części nowych sieci ciepłowniczych na osiedlu JAR, w ramach POIiŚ 2014-2020 poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji - projekt „Przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej na terenie miasta Torunia w celu zwiększenia wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji - projekt podstawowy”. Łączna kwota przyznanego dofinansowania, razem z dotacją dla inwestycji związanej z budową sieci tzw. spinki „Bielawy-Skarpa” (obecnie prowadzony jest ostatni etap na terenie elektrociepłowni), to blisko 27 mln zł. Dofinansowywane projekty będą realizowane  do końca 2022 roku.

Szacowana łączna wartość wszystkich realizowanych w 2020 roku projektów modernizacyjno-inwestycyjnych to ponad 24 mln złotych.

pgetorun_site