PGE Toruń, należąca do spółki PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, od lat modernizujei rozbudowuje sieć ciepłowniczą. Obecnie w Toruniu 60 proc. sieci to nowoczesna infrastruktura oparta o rury preizolowane. Planowane, tegoroczne prace inwestycyjne w okresie letnim to wymiana kolejnych odcinków sieci kanałowych na preizolowane, montaż nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz budowa sieci ciepłowniczych na nowych terenach (m.in. na ul. Przelot), które nie były dotąd objęte ciepłem sieciowym.

Tegoroczne prace modernizacyjno-inwestycyjne realizowane będą w wielu obszarach Torunia,  głównie na: osiedlu Grębocin (ul. Przelot), osiedlu Na Skarpie, Starówce, osiedlu JAR, Bielanachi Bydgoskim Przedmieściu.

Nadrzędnym celem modernizacji jest doskonalenie efektywności pracy systemu ciepłowniczego, w tym węzłów cieplnych (m.in. poprzez likwidację węzłów grupowych i montaż indywidualnych) oraz zwiększenie niezawodności dostaw ciepła.

W ramach działań inwestycyjnych PGE Toruń rozbuduje sieć ciepłowniczą oraz przyłączy do istniejącej sieci kolejne budynki, zarówno nowo powstające, jak i te, które korzystały dotychczasz innego, mniej efektywnego źródła ciepła. Korzystanie z ciepła sieciowego jest najlepszym sposobem ograniczenia niskiej emisji w mieście.

PGE Toruń jest nie tylko firmą produkującą energię elektryczną i ciepło w oparciu o innowacyjne urządzenia zasilane paliwem gazowym, ale także nowoczesnym dostawcą ciepła, nieustannie doskonalącym jakość swoich usług. W ciągu ostatnich 15 lat PGE Toruń zmodernizowałai zbudowała około 40 km sieci ciepłowniczej, zamontowała kilkaset indywidualnych węzłów ciepłowniczych. W zeszłym roku zrealizowaliśmy dwie strategiczne inwestycje: budowę spinki „Bielawy-Skarpy” oraz modernizację ponad kilometra głównego ciepłociągu DN600 w rejonie Dworca Wschodniego” – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń. – „Te inwestycje przekładają się na wysoką efektywność toruńskiego sytemu i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla naszych klientów” – dodaje prezes Robert Kowalski.

Nowoczesne sieci ciepłownicze w połączeniu z kogeneracyjną elektrociepłownią gazową to wyższa efektywność energetyczna całego toruńskiego systemu ciepłowniczego. Współczynnik, który mierzy tę efektywność, osiągnął za 2019 rok bardzo korzystną wartość: 0,36. Im jest on niższy, tym jest to korzystniejsze, bo wpływa na obniżenie kosztów inwestycji budowlanych. Projektując dostarczanie ciepła do budynku z takiego efektywnego systemu ciepłowniczego, jaki jest w Toruniu, nie trzeba montować wentylacji mechanicznych z rekuperacją, korzystać z pompy ciepła czy zwiększać grubości przegród termoizolacyjnych, aby spełnić wymagania określone w przepisach budowlanych, dotyczących efektywności energetycznej.

Modernizacje sieci ciepłowniczych i wymiana węzłów grupowych na indywidualne, przyniosą również efekt ekologiczny dla miasta, gdyż przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla oraz zmniejszenia zużycie tzw. energii pierwotnej (m.in. poprzez ograniczenie strat ciepła podczas jego przesyłania sieciami),  co właśnie zwiększa efektywność energetyczną.

Prace modernizacyjne będą się wiązać z czasowymi przerwami w dostawie ciepłej wody do budynków w rejonach objętych pracami oraz utrudnieniami związanymi z dojazdem do posesji czy zmianą organizacji ruchu. PGE Toruń informuje na bieżąco klientów o terminach przerw w dostawie ciepłej wody, natomiast właścicieli terenów - o możliwych utrudnieniach. Spółka dokłada wszelkich starań, aby prace modernizacyjne były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

Planowany harmonogram przerw w dostawie ciepłej wody jest dostępny na stronie internetowej www.pgetorun.pl (zakładka: Strefa klienta).

Część powyższych prac modernizacyjno-inwestycyjnych realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budowa nowych węzłów indywidualnych i modernizacja sieci ciepłowniczych prowadzone są w ramach projektów ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Kwota przyznanego dofinansowania, łącznie z dotacją dla inwestycji związanej z budową spinki „Bielawy-Skarpa”, to blisko 18 mln zł. Projekty ZIT prowadzone są od 2017 do końca 2022 roku.

Ponadto, w czerwcu br., kolejny projekt PGE Toruń w zakresie modernizacji sieci ciepłowniczej i wymiany grupowych węzłów cieplnych na węzły indywidualne otrzymał pozytywną ocenę Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 9 mln zł w ramach PO IiŚ 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Projekt będzie realizowany od 2020 do 2022 roku.

Szacowana łączna wartość wszystkich realizowanych w 2020 roku projektów modernizacyjno-inwestycyjnych to ponad 24 mln złotych.

pgetorun_site