PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, od lat rozwija i doskonali systemy informatyczne do sterowania siecią ciepłowniczą, przyjmowania zgłoszeń klientów, planowania produkcji ciepła i energii elektrycznej, sprawdzania stanu ciepłociągów w poszczególnych rejonach miasta i skomplikowanych obliczeń hydraulicznych, dzięki którym sieć pracuje prawidłowo. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i informatycznym można to dzisiaj robić nawet z własnego domu.

Wszystkie nasze systemy informatyczne są ze sobą ściśle zintegrowane, co pozwala na zarządzanie dystrybucją ciepła również zdalnie. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji, w której dążymy do ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ciągłość i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla klientów jest utrzymana, a część pracowników może bezpiecznie - z domu, kontrolować pracę całej sieci ciepłowniczej. Niezmiennie na stanowiskach pozostają pracownicy kierujący urządzeniami elektrociepłowni, dla których opracowano specjalne warunki pracy, tzw. reżimu sanitarnego – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Obecnie w PGE Toruń są dwa podstawowe systemy informatyczne zintegrowane z innymi, specjalistycznymi programami wspierającymi zarządzenie siecią i jej zasobami.

Głównym systemem wspierającym monitorowanie pracy sieci w Toruniu jest telemetria. Obejmuje ona węzły cieplne i komory ciepłownicze, umożliwiając nie tylko zdalny odczyt parametrów tych urządzeń, ale też w przypadku większości węzłów – regulację na odległość czy uzupełnianie wody w instalacjach grzewczych klientów. System telemetryczny przekazuje też informacje o miejscu zakłóceń pracy sieci i węzłów, dlatego możemy szybko i z wyprzedzeniem zdalnie reagować, jeszcze zanim zakłócenia te dostrzeże klient. 

Z telemetrii, czyli zdalnego dostępu do pracy węzłów, korzystają również klienci PGE Toruń, którzy na monitorze mogą obserwować pracę węzłów. Jest to istotne rozwiązanie dla klientów, które PGE Toruń wprowadziła już kilka lat temu, jako pierwsza spółka ciepłownicza w Polsce.

Pracownicy PGE Toruń zdalnie obsługują również tzw. mapę numeryczną czyli cyfrowy plan systemu ciepłowniczego z naniesionymi wszystkimi istotnymi punktami sieci ciepłowniczej - odcinkami sieci, węzłami czy komorami ciepłowniczymi, którymi zarządza spółka. Mapa numeryczna jest podstawowym narzędziem, bez którego nie byłaby możliwa sprawna obsługa sieci.

Zdalne zarządzanie siecią ciepłowniczą sprawdza się doskonale w obecnej sytuacji, kiedy należy maksymalnie ograniczyć kontakty międzyludzkie, aby uniknąć ryzyka zarażenia.

pgetorun_site