To jaki będzie ostateczny wzrost ceny ciepła dla mieszkańców?

RK: Od 15 października 2022 r. w związku z włączaniem ciepłowni geotermalnej do sieci ciepłowniczej dla odbiorców, korzystających z rekompensaty ceny ciepła wzrosły na poziomie 3,2%. Odbiorców uprawnionych do rekompensaty jest  ponad 70%. Są to m.in. mieszkańcy korzystających z ciepła w mieszkaniach i domach. Według wyliczeń PGE Toruń, ceny ciepła dla takiego odbiorcy - dla przykładowego mieszkania 50 m2 w budynku wielorodzinnym wzrosną średnio ok. 6 zł na miesiąc.

Dla pozostałych odbiorców (m.in. instytucji, budynków usługowych), których jest mniej niż 30% i którzy nie korzystają z rekompensaty, ceny ciepła wzrosną średnio o 6,7%. Według wyliczeń, dla takiego obiektu o analogicznej powierzchni (50m2) jak w przypadku mieszkania, wzrost wyniesie średnio ok. 12 zł na miesiąc.

Czy wszyscy odbiorcy mają taką samą cenę ciepła? Czy jedna spółdzielnia np. SM Rubinkowo  ma taką, a np. SM Kopernik inną?

RK: Wszystkich odbiorców ciepła sieciowego w Toruniu zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych, dotyczy ta sam taryfa dla ciepła.

Kto zatwierdza taryfę dla ciepła i czy PGE Toruń miała wpływ na taryfę geotermii?

RK: Sposób kształtowania ceny ciepła nie jest dowolny i wynika ściśle z przepisów Prawa Energetycznego oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Decyzję o taryfie wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie kosztów uzasadnionych przedstawionych przez wnioskodawcę.

Czy udział ciepła z geotermii traktowany jest jako odnawialne źródło i czy PGE Toruń musiała przyłączyć ciepłownię geotermalna i z czego to wynikało?

RK: Tak, Ciepło geotermalne jest traktowane jako OZE.  W świetle obowiązujących przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo Energetyczne PGE Toruń było zobowiązane do przyłączenia  tego źródła, jednak w kontekście obecnych jak i przyszłych regulacji unijnych, moc z geotermii  pomoże w utrzymaniu przez toruński system ciepłowniczy statusu systemu efektywnego energetycznie. Zgodnie z wymogami UE efektywny system ciepłowniczy będzie musiał wykazywać w 2026 roku  min. 5% udziału ciepła z OZE, a w 2035 roku min. 20%. System ciepłowniczy w Toruniu, dzięki obecności źródeł OZE już teraz spełnia wymogi UE określone na 2026 rok i może być przykładem dla innych systemów ciepłowniczych w Polsce.

A czy są jeszcze inne korzyści ciepła z geotermii w sieci ciepłowniczej?

RK: Przyłączenie ciepłowni geotermalnej do sieci ciepłowniczej już od pierwszego dnia przełoży się w PGE Toruń na zmniejszenie ilości paliwa potrzebnego do produkcji ciepła w kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej, a także na  poprawę warunków hydraulicznych sieci, z czym związane są mniejsze straty ciepła oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła z zachowaniem oczekiwanych regulacji klimatycznych. W pespektywie kilku lat wyraźną korzyścią będzie  zwiększenie potencjału przyłączeniowego zachodniej części Torunia.

Ponadto patrząc na sytuację na światowych rynkach paliw, wykorzystanie ciepła pochodzącego z ciepłowni geotermalnej do ogrzewania toruńskich budynków to modelowa dywersyfikacja źródeł ciepła, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców, szczególnie w obecnym okresie jesienno-zimowym.

Warto tu też wspomnieć, że od września staramy się pokazać mieszkańcom jak należy efektywnie użytkować ciepło w domu, żeby zużywać go mniej. Takie efektywne gospodarowanie ciepłem przełoży się na oszczędzanie, a to wpłynie pozytywnie na domowe rachunki.

PGE Toruń związana jest z miastem, czy poza produkcją ciepła wspiera w inny sposób mieszkańców?

RK: PGE Toruń poza swoja działalnością podstawową czyli produkcją energii elektrycznej i ciepła, od lat mocno angażuje się w życie miasta, wspierając rocznie ponad 20 wydarzeń z obszaru kultury, ochrony środowiska naturalnego oraz sportu, w tym dla osób niepełnosprawnych. W tym roku PGE Toruń wsparło już m.in., Bella Skyway Festiwal, Festiwal Teatrów Ulicznych, festiwal Filmowy Tofifest, Artus Festiwal, Toruńską Olimpiadę dla osób Niepełnosprawnych, biegi RUN Toruń, 39. Maraton Toruń. W ramach naszego projektu „Dzielimy się ciepłem” wspieramy organizacje pożytku publicznego, które niosę pomoc innym potrzebującym. Jak co roku, również i w tym pomożemy w organizacji Wigilii dla mieszkańców. Wspieramy od wielu lat sokoły wędrowne, tak chętnie oglądane przez torunian, dbamy o ekosystemy miejskie, corocznie dokonując we współpracy z Gminą Toruń sadzenia nowych drzew. Te wszystkie działania podkreślają, że zawsze jesteśmy blisko mieszkańców Torunia i działamy z korzyścią dla nich.

 

infografika_04_11_2022_v4_torun.jpg

 

pgetorun_site