W Toruniu współczynnik Wpc, będący miarą efektywności sieci ciepłowniczej, osiągnął w 2020 r. wartość 0,32. Wartość tego współczynnika jest niezbędna projektantom, planującym ogrzewanie dla klienta. Dzięki podłączeniu budynku do takiego jak toruński, efektywnego sytemu ciepłowniczego, koszty materiałów budowlanych do realizacji inwestycji (materiały budowlane) wraz z instalacją do odbioru ciepła sieciowego będą dla klientów niższe.

pge_wykreswpc_27_012.jpg

- System ciepłowniczy w Toruniu to zarówno kogeneracyjna elektrociepłownia gazowa, jak i 260- kilometrowe sieci ciepłownicze, regularnie modernizowane i wymieniane, z których obecnie ponad 60 proc. jest nowoczesnymi preizolowanymi ciepłociągami. Innowacyjne urządzenia wytwórcze, jak m.in. turbina gazowa typu lotniczego połączona z kotłami odzysknicowymi, zapewniają elastyczność produkcji energii elektrycznej i ciepła dostosowanej do potrzeb odbiorców. Naszymi urządzeniami jesteśmy w stanie dostarczać ciepło o optymalnych parametrach nawet przy dużych mrozach. Jesteśmy gotowi do pracy w znacznie niższych niż odnotowane w ostatnim czasie -20 stopni C, dla których wykorzystywaliśmy około 70 proc. mocy cieplnej zainstalowanych urządzeń, produkując jednocześnie energię elektryczną w procesie kogeneracji. Właśnie optymalna produkcja energii i ciepła w procesie kogeneracji sprawia, że efektywność naszego sytemu ciepłowniczego z roku na rok jest wyższa, a  parametry ją mierzące coraz bardziej korzystne dla lokalnych inwestorów, a tym samym naszych odbiorców ciepła – podkreśla Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

PGE Toruń od wielu lat rozbudowuje i modernizuje sieci ciepłownicze (w ciągu ostatnich 3 lat było to 250 nowych węzłów indywidualnych i ponad 18 kilometrów ciepłociągów), co jest możliwe również dzięki  wsparciu ze środków unijnych, których pozyskanie uzależnione jest od spełnienia przez system ciepłowniczy warunku efektywności energetycznej.

pgetorun_site