• Zmiany w prawie - zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej

    31.01.2020

    W związku z nowelizacją zapisów Prawa Energetycznego (przepisu art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) oraz Prawa budowlanego (art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) od 1 stycznia 2020 r. autorzy projektów budowlanych są zobowiązani do złożenia w odpowiedniej jednostce administracyjnej oświadczenia o istnieniu/nieistnieniu technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Oświadczenie w tej sprawie, zgodnie z nowymi przepisami, jest konieczne w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

  • Efektywny system ciepłowniczy w Toruniu - korzystny współczynnik Wpc* (współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej)

    24.01.2020

    PGE Toruń osiągnęła bardzo korzystny wskaźnik Wpc (współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej) dla sieci ciepłowniczej w Toruniu. Za 2019 rok wskaźnik ten wyniósł 0,36. Dzięki temu podłączenie przez inwestora budynku do sieci ciepłowniczej w Toruniu spełni wymóg określony w przepisach budowlanych dotyczących efektywności energetycznej budynku.

pgetorun_site