• PGE Toruń dzieli się ciepłem z potrzebującymi

  06.12.2022

  W ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”, spółka PGE Toruń wsparła cztery organizacje pożytku publicznego, korzystające z ciepła sieciowegoi pomagające podmiotom wrażliwym społecznie. 6 grudnia br. wręczono beneficjentom symboliczne czeki na łączną kwotę 40 tysięcy złotych. Jest to wyraz uznania oraz wsparcia dla działalności fundacji i stowarzyszeń, aby mogły jeszcze lepiej spełniać swoje misje dla najbardziej potrzebujących.

  zdj_dzielimy-sie-cieplem_2.jpg
 • System ciepłowniczy w Toruniu dobrym przykładem dla innych Miast

  09.11.2022

  Po włączeniu geotermii pojawiły się informacje z jednej toruńskiej spółdzielni i doniesienia medialne, że ceny ciepła w Toruniu wzrosną kilkukrotnie. Czy to prawda? Rozmowa z Robertem Kowalskim, prezesem zarządu PGE Toruń.

  Robert Kowalski: Zapewniam mieszkańców, że nie będzie kilkukrotnego wzrostu cen ciepła jak to podawały niektóre media.  

  Kto  dostarcza ciepło do sieci ciepłowniczej w Toruniu?

  RK: Mamy przede wszystkim kogeneracyjną elektrociepłownię gazową PGE Toruń, która dostarcza 91% ciepła do sieci ciepłowniczej, ciepłownię geotermalną Geotermii Toruń zapewniającą dostawy ciepła do sieci na poziomie 8% oraz elektrociepłownię biogazową należącą do Gminy Miasta Toruń, która dostarcza poniżej ciepła na poziomie poniżej 1%. Cena dla odbiorców ciepła sieciowego stanowi mix taryf dla ciepła tych trzech producentów dostarczających ciepło do sieci ciepłowniczej.

  infografika_04_11_2022_v4_torun.jpg
 • 1500 sosen w Leśnictwie Olek posadzonych przez pracowników PGE Toruń

  28.10.2022

  Już po raz czwarty pracownicy PGE Toruń, spółki nalężącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, sadzili drzewa w ramach wolontariatu Grupy PGE „Lasy pełne energii". We współpracy z leśnikami z Nadleśnictwa Toruń obsadzono leśny teren 1500 młodymi sosnami w Olku pod Toruniem.

  zdj-5.jpg
 • Informacja PGE Toruń: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

  17.10.2022

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 września bieżącego roku weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

  Zgodnie z postanowieniami artykułu 53 oraz artykułów 5 i 6 tej Ustawy, odbiorcy ciepła wymienieni w art. 4 ust.1 pkt 2, 3 i 4 Ustawy zobowiązani są do złożenia oświadczeń o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych do stosowania wobec nich rozliczeń na podstawie cen ciepła z rekompensatą.

  Zgodnie z zapisami Ustawy gospodarstwa domowe uznane są za odbiorców uprawnionych i nie są zobowiązane do złożenia wyżej opisanych oświadczeń.

 • PGE Toruń jest przygotowana do okresu ogrzewania

  12.09.2022

  PGE Toruń, dostawca ciepła do toruńskich mieszkań, jest przygotowana pod względem dostaw paliwa, urządzeń produkcyjnych i sieci ciepłowniczych, do kolejnego okresu jesienno – zimowego. Ze względu na obecną sytuację na rynku paliw energetycznych, będącą efektem wojny w Ukrainie, toruńska spółka razem z administratorami i zarządcami budynków, będzie zachęcać odbiorców do oszczędzania ciepła.

  kwadrta_1-gt50.jpg
pgetorun_site