• Informacja PGE Toruń: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

  17.10.2022

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 września bieżącego roku weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

  Zgodnie z postanowieniami artykułu 53 oraz artykułów 5 i 6 tej Ustawy, odbiorcy ciepła wymienieni w art. 4 ust.1 pkt 2, 3 i 4 Ustawy zobowiązani są do złożenia oświadczeń o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych do stosowania wobec nich rozliczeń na podstawie cen ciepła z rekompensatą.

  Zgodnie z zapisami Ustawy gospodarstwa domowe uznane są za odbiorców uprawnionych i nie są zobowiązane do złożenia wyżej opisanych oświadczeń.

 • PGE Toruń jest przygotowana do okresu ogrzewania

  12.09.2022

  PGE Toruń, dostawca ciepła do toruńskich mieszkań, jest przygotowana pod względem dostaw paliwa, urządzeń produkcyjnych i sieci ciepłowniczych, do kolejnego okresu jesienno – zimowego. Ze względu na obecną sytuację na rynku paliw energetycznych, będącą efektem wojny w Ukrainie, toruńska spółka razem z administratorami i zarządcami budynków, będzie zachęcać odbiorców do oszczędzania ciepła.

  kwadrta_1-gt50.jpg
 • PGE Toruń zachęca do oszczędzania ciepła i energii

  08.08.2022

  PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, przygotowała dla klientów usługi, które poprawiając efektywność energetyczną budynku, pozwolą oszczędzić ciepło. W obecnej sytuacji na rynku paliw kwestia optymalnego zarządzania ciepłem w budynkach ma szczególne znaczenie. Nowe usługi dostępne są od 1 sierpnia br. dla zarządców budynków mieszkaniowych, oświatowych, służby zdrowia i budynków użyteczności publicznej.

  wezel-cieplny.jpg
 • Pewność i bezpieczeństwo dostaw ciepła z PGE Toruń w okresie jesienno-zimowym 2022/2023

  27.07.2022

  PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE i główny dostawca ciepła dla miasta, utrzyma bezpieczeństwo i ciągłość dostaw ciepła w zbliżającym się okresie ogrzewania 2022/2023 na tym samym poziomie, co w ubiegłych latach. PGE Toruń dzięki zróżnicowanym urządzeniom wytwórczym, wykorzystującym do produkcji ciepła nie tylko gaz, ale i olej opałowy, zabezpieczy jesienią i zimą potrzeby cieplne mieszkańców Torunia.  

  siec-cieplo.jpg
 • Uwaga na fałszywe wiadomości z wezwaniami do zapłaty za energię

  15.07.2022

  Ostrzegamy przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty przesyłanymi drogą SMS przez oszustów podszywających się pod PGE Polską Grupę Energetyczną, PGE Energia Ciepła i PGE Toruń. Wiadomości SMS zawierają informację o rzekomej należności, która w razie nieregulowania spowoduje wstrzymanie dostaw energii. Apelujemy o rozwagę, a także o przekazywanie ostrzeżenia rodzinie oraz znajomym.

  Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, ignorowanie takich wiadomości i pod żadnym pozorem nie otwieranie aktywnych linków w nich zawartych. PGE zgłasza przypadki wyłudzeń i oszustw do organów ścigania.

  Wszystkie przypadki fałszywych wiadomości są przez PGE na bieżąco monitorowane, a strony zawierające fałszywy link blokowane. Przypominamy również, aby zawsze weryfikować informacje, które otrzymujemy drogą elektroniczną.

pgetorun_site