Zapraszamy do korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej PGE Toruń S.A., sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).

Zgodnie z wymogami ww. aktów prawnych na stronie udostępnione zostały informacje jawne o działalności spółki PGE Toruń S.A. m.in. władze, status prawny, przedmiot działalności spółki.

W przypadku informacji publicznych będących w posiadaniu PGE Toruń S.A. i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej dostęp do nich możliwy jest na wniosek:

a) złożony w formie pisemnej na adres:

PGE Toruń S.A.
ul. Ceramiczna 687-100 Toruń

b) złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt.pgetorun@gkpge.pl

Status prawny

PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu jest spółką:

  • Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego VII Wydział Gospodarczy w Toruniu nr KRS 0000021671;
  • posiada numer statystyczny REGON: 870245080;
  • jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr rejestracji podatkowej NIP: PL 879 017 06 62;
  • posiada kapitał zakładowy: 39 044 129 zł, opłacony w całości;
  • PGE Toruń  S.A. nie posiada oddziałów.

 

 

Aktualizacja: 19.07.2022, Paweł Dziopa