fe_pois_poziom_pl-1_rgb.jpg

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020

Cele projektu

 • zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania,
 • zmniejszenie ubytków nośnika ciepła,
 • zwiększenie niezawodności dostaw ciepła,
 • zmniejszenie ilości zużywanego paliwa i emisji zanieczyszczeń  do atmosfery,
 • zwiększenie pewności zasilania dla odbiorców ciepła.

Projekt polega na modernizacji sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych. Łącznie zmodernizowanych zostanie około 9 km sieci w dziewięciu różnych lokalizacjach, głównie w zachodniej i centralnej części Torunia. Nowe sieci ciepłownicze zostaną wybudowane w technologii rur preizolowanych. Modernizacja grupowych węzłów cieplnych polega na zmianie układu zasilania. Zlikwidowanych zostanie 11 węzłów grupowych a w ich miejsce zostanie wybudowanych 45 nowych węzłów indywidualnych wraz z towarzyszącymi im sieciami ciepłowniczymi. Realizacja projektu, dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń, poprawi stan środowiska naturalnego na terenie miasta Torunia.

Planowane efekty

 • Wybudowanie 45 indywidualnych węzłów cieplnych
 • Wybudowanie 9,16 km sieci ciepłowniczych
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 11.650,99 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych (CI) – 1.188,02 Mg CO2/rok
 • Zmniejszenie ilości pyłów – 0,004584 Mg/rok

Wartość projektu: 29 297 616,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 058 000,00 PLN

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIiŚ 2014-2020

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0019/19-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można przekazywać poprzez:

Adres mailowy: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Formularz zamieszczony na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Cele projektu

 • zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania,
 • zmniejszenie ubytków nośnika ciepła,
 • zwiększenie niezawodności dostaw ciepła,
 • zmniejszenie ilości zużywanego paliwa i emisji zanieczyszczeń  do atmosfery,
 • zwiększenie pewności zasilania dla odbiorców ciepła.

Projekt polega na rozbudowie sieci  ciepłowniczej w Toruniu w celu podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej. Budowa planowana jest na nowych terenach, dotąd nie objętych zasięgiem sieci ciepłowniczej (w rejonie ulicy Polnej oraz na tzw. obszarach JAR i Abisynia). Całość zapotrzebowania na ciepło zostanie pokryta przez elektrociepłownię Toruń, stanowiącą źródło wysokosprawnej kogeneracji i przyczyni się do zwiększenia stopnia wykorzystania ciepła produkowanego w tym źródle. Realizacja projektu korzystnie wpłynie na stan środowiska naturalnego na terenie miasta Torunia dzięki uniknięciu niskiej emisji zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych.

Planowane efekty

 • Wybudowanie 10,01 km sieci ciepłowniczych

Wartość projektu: 16 765 146,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 221 606,10 PLN

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIiŚ 2014-2020

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.02-00-0024/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można przekazywać poprzez:

Adres mailowy: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Formularz zamieszczony na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Cele projektu

 • zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania,
 • zmniejszenie ubytków nośnika ciepła,
 • zwiększenie niezawodności dostaw ciepła,
 • zmniejszenie ilości zużywanego paliwa i emisji zanieczyszczeń  do atmosfery,
 • zwiększenie pewności zasilania dla odbiorców ciepła.

Projekt polega na budowie sieci magistralnej DN600 w technologii preizolowanej, tworzącej pierścień obejmujący wschodnią część miasta, od źródła EC1 do komory S16s zlokalizowanej na osiedlu „Na Skarpie”. Ponadto w zakres projektu wchodzi budowa odcinka sieci DN150 i DN250, od źródła EC1 do obiektów w rejonie ul. Przy Lesie, które aktualnie są zasilane z komory G2. Realizacja projektu umożliwi zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania i emisji zanieczyszczeń, dzięki możliwości okresowego wyłączania zasilania znacznego odcinka istniejącej napowietrznej magistrali cieplnej DN900. Znacząco zwiększy się też pewność zasilania wszystkich odbiorców ciepła, z sieci ciepłowniczej. Realizacja projektu, dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń poprawi stan środowiska naturalnego na terenie miasta Torunia.

Planowane efekty

 • Wybudowanie 4.890,0 m sieci ciepłowniczych
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 24.482,25 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych (CI) – 1.379,28 Mg CO2/rok
 • Zmniejszenie ilości pyłów – 0,008 Mg/rok

Wartość projektu: 31 457 466,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 780 000,00 PLN

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIiŚ 2014-2020

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0043/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można przekazywać poprzez:

Adres mailowy: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Formularz zamieszczony na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Cele projektu

 • zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania,
 • zmniejszenie ubytków nośnika ciepła,
 • zwiększenie niezawodności dostaw ciepła,
 • zmniejszenie ilości zużywanego paliwa i emisji zanieczyszczeń  do atmosfery,
 • zwiększenie pewności zasilania dla odbiorców ciepła.

Projekt polega na modernizacji układu zasilania 9 grupowych węzłów cieplnych i wybudowaniu w ich miejsce węzłów indywidualnych wraz z towarzyszącymi im sieciami ciepłowniczymi oraz na budowie nowej sieci wraz z indywidualnym węzłem cieplnym w celu podłączenia budynku do systemu ciepłowniczego. Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej umożliwi likwidację kotłowni węglowej. Realizacja projektu, dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń poprawi stan środowiska naturalnego na terenie miasta Torunia.

Planowane efekty

 • Wybudowanie 42 indywidualnych węzłów cieplnych
 • Wybudowanie 1.284,5 m sieci ciepłowniczych
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 2.532,35 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych (CI) – 213,53 Mg CO2/rok
 • Zmniejszenie ilości pyłów – 0,28 Mg/rok

Wartość projektu: 3 796 779,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 814 851,47 PLN

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIiŚ 2014-2020

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0042/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można przekazywać poprzez:

Adres mailowy: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Formularz zamieszczony na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

Aktualizacja: 24.02.2021, Julita Karpińska
pgetorun_site