PGE Toruń S.A. to producent ciepła i energii elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Łączna moc zainstalowana w toruńskiej elektrociepłowni to: 107,1 MWe, cieplna: 357,6 MWt. Dzięki stosowanej technologii elektrociepłownia PGE Toruń S.A. spełnia restrykcyjne normy środowiskowe, co przyczynia się do znaczącej poprawy jakości powietrza w Toruniu.

Toruńska spółka jest właścicielem sieci ciepłowniczej o długości 267 km i dostarcza ciepło do ponad 100 tys. mieszkańców, lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, zaspakajając ok. 60 proc. potrzeb cieplnych Torunia.

PGE Toruń S.A. należy do spółki PGE Energia Ciepła S.A., z Grupy PGE.

 

Przedmiotem działalności Spółki jest głównie:

  • produkcja, dystrybucja i obrót ciepłem,
  • wytwarzanie energii elektrycznej.
 
 
 
Aktualizacja: 6.12.2022, Julita Karpińska
pgetorun_site