Przedmiotem działalności Spółki jest głównie:

  • produkcja, dystrybucja i obrót ciepłem,
  • wytwarzanie energii elektrycznej.
pgetorun_site