Osobą redagującą informacje w Biuletynie Informacji Publicznej PGE Toruń S.A. jest:

Julita Karpińska

tel: 693 167 987

e-mail: julita.karpinska@gkpge.pl