1. Rejestr umów przyłączeniowych.
 2. Rejestr umów sprzedaży energii cieplnej.
 3. Rejestr umów pozakoncesyjnych.
 4. Rejestr zgłoszeń i reklamacji.
 5. Rejestr odbiorców.
 6. Rejestr umów sprzedaży energii elektrycznej
 7. Rejestr reklamacji pisemnych.
 8. Rejestr decyzji administracyjnych dotyczących środowiska.
 9. Rejestr usterek.
 10. Rejestr przekazania odpadu do magazynu.
 11. Rejestr wielkości emisji.
 12. Rejestr w zakresie gospodarki odpadowej.
 13. Rejestr kontroli zewnętrznych.  
 14. Rejestr wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy.
 15. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych.
 16. Wykaz prac szkodliwych i uciążliwych.
 17. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (RCPD).
 18. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.
 19. Rejestr udostępnianych danych osobowych.
 20. Rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 21. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 22. Rejestr korzyści otrzymanych/wręczonych.
 23. Rejestr umów najmu.
 24. Rejestr urządzeń UDT (poprzez dostęp do e-udt).
 25. Rejestr Książek Obiektów Budowlanych.

Dane ujawnione w ww. rejestrach mogą być objęte ograniczeniem dostępności z uwagi na obowiązującą w Spółce procedurę „Klasyfikacji Informacji w Grupie PGE EC”.

 

 

 

 

 

Aktualizacja, 26.02.2021, Julita Karpińska