Wszelkie informacje o sprawie jak i sposób jej załatwienia, w tym udostępnianie informacji publicznej na wniosek, zostaną udzielone w takiej samej formie w jakiej złożone zostało pismo.

a) złożony w formie pisemnej na adres:

PGE Toruń S.A.
ul. Ceramiczna 6
87-100 Toruń

b) złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt.pgetorun@gkpge.pl

Rozpatrzenie pisma nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminach wynikających z przepisów prawa.

 

 

Aktualizacja: 24.02.2021, Julita Karpińska
pgetorun_site