Toruński system ciepłowniczy, dzięki kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń, jest efektywny energetycznie. Wytwarzanie ciepła w kogeneracji w oparciu o paliwo gazowe przyczyniło się do tego, że wartość współczynnika Wpc dla systemu ciepłowniczego w Toruniu za 2020 r. wyniosła 0,32. To efekt przeprowadzenia zmian w technologii wytwarzania z węglowej na gazową.

Współczynnik Wpc (współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej charakteryzujący dany system ciepłowniczy) mierzący tę efektywność im jest niższy, tym jest to korzystniejsze dla inwestora, bo wpływa na obniżenie kosztów wybudowania inwestycji. Wartość tego współczynnika jest niezbędna projektantom, planującym ogrzewanie dla klienta.  

W celu poprawy efektywności energetycznej systemów PGE Toruń inwestuje również w sieci ciepłownicze. Obecnie w Toruniu 60 proc. sieci to nowoczesna infrastruktura oparta o rury preizolowane i nadal wymieniane są kolejne odcinki. W ciągu ostatnich 15 lat toruńska spółka wybudowała około 35 kilometrów sieci ciepłowniczych. Wszystko to wpływa na efektywność systemu i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla klientów.

efektywny_system_cieplowniczy_torun_2020.jpg