Toruński system ciepłowniczy, dzięki wytwarzaniu ciepła w kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej i współpracy w systemie z dwoma źródłami OZE ma wysoką efektywność energetyczną. Osiągnięty współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej (Wpc) za 2022 rok dla toruńskiego systemu ciepłowniczego ma wartość 0,59. 

Współczynnik Wpc (współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej charakteryzujący dany system ciepłowniczy) jest wykorzystywany przez inwestorów do wyznaczania poziomu efektywności energetycznej budynków, tzn. uzyskania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) zużywanej przez budynek.

Im niższa wartość współczynnika Wpc tym korzystniej dla inwestora. Przyłączając budynek do sieci ciepłowniczej, dla której współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej jest tak korzystny jak w przypadku systemu ciepłowniczego w Toruniu, inwestorzy mogą osiągnąć wymogi w zakresie efektywności energetycznej budynków przy niższych nakładach, w porównaniu z innymi źródłami ciepła

W celu poprawy efektywności energetycznej systemów PGE Toruń inwestuje również w sieci ciepłownicze. Obecnie w Toruniu 60 proc. sieci to nowoczesna infrastruktura oparta o rury preizolowane i nadal wymieniane są kolejne odcinki. W ciągu ostatnich 5 lat toruńska spółka wybudowała 30 kilometrów nowych sieci ciepłowniczych, 17 kilometrów zmodernizowała, zamontowała 250 nowych i efektywnych węzłów cieplnych. Wszystko to wpływa na efektywność systemu i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla klientów.

 

system-cieplowniczy_grafika.jpg