Toruński system ciepłowniczy, dzięki kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń, jest efektywny energetycznie. Wytwarzanie ciepła w kogeneracji w oparciu o paliwo gazowe przyczyniło się do tego, że wartość współczynnika Wpc dla systemu ciepłowniczego w Toruniu za 2021 r. wyniosła 0,52.

Współczynnik Wpc (współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej charakteryzujący dany system ciepłowniczy) jest wykorzystywany przez inwestorów do wyznaczania poziomu efektywności energetycznej budynków, tzn. uzyskania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) zużywanej przez budynek.

Im niższa wartość współczynnika Wpc tym korzystniej dla inwestora. Przyłączając budynek do sieci ciepłowniczej, dla której współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej jest tak korzystny jak w przypadku systemu ciepłowniczego w Toruniu, inwestorzy mogą osiągnąć wymogi w zakresie efektywności energetycznej budynków przy niższych nakładach, w porównaniu z innymi źródłami ciepła

W celu poprawy efektywności energetycznej systemów PGE Toruń inwestuje również w sieci ciepłownicze. Obecnie w Toruniu 60 proc. sieci to nowoczesna infrastruktura oparta o rury preizolowane i nadal wymieniane są kolejne odcinki. W ciągu ostatnich 15 lat toruńska spółka wybudowała około 35 kilometrów sieci ciepłowniczych. Wszystko to wpływa na efektywność systemu i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla klientów

 

system-cieplowniczy_grafika.jpg