Toruński system ciepłowniczy, dzięki wytwarzaniu ciepła w kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej i współpracy w systemie z dwoma źródłami OZE ma wysoką efektywność energetyczną. Osiągnięty współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej (Wpc) za 2023 rok dla toruńskiego systemu ciepłowniczego ma wartość 0,366. 

Współczynnik Wpc (współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej charakteryzujący dany system ciepłowniczy) jest wykorzystywany przez inwestorów do wyznaczania poziomu efektywności energetycznej budynków, tzn. uzyskania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) zużywanej przez budynek.

Im niższa wartość współczynnika Wpc tym korzystniej dla inwestora. Przyłączając budynek do sieci ciepłowniczej, dla której współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej jest tak korzystny jak w przypadku systemu ciepłowniczego w Toruniu, inwestorzy mogą osiągnąć wymogi w zakresie efektywności energetycznej budynków przy niższych nakładach, w porównaniu z innymi źródłami ciepła

Współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej W_pi, dla lokalnych kotłowni PGE Toruń w lewobrzeżnej części Torunia, zarówno dla gazowych jaki olejowych wynosi: W_pi = 1,1. Wszystkie te kotłownie są według kryteriów „Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie […] oraz metod obliczania oszczędności energii” indywidualnymi źródłami ciepła jednorodnymi technologicznie – to znaczy, że wytwarzają lub wykorzystują tylko ciepłoi stosowane jest w nich tylko jedno paliwo. W takiej sytuacji przyjmuje się poziom współczynnika  W_pi wynikający ze wspomnianego Rozporządzenia.

 

system-cieplowniczy_grafika.jpg