Cele projektu

  • zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania,
  • zmniejszenie ubytków nośnika ciepła,
  • zwiększenie niezawodności dostaw ciepła,
  • zmniejszenie ilości zużywanego paliwa i emisji zanieczyszczeń  do atmosfery,
  • zwiększenie pewności zasilania dla odbiorców ciepła.

Projekt polega na modernizacji układu zasilania 9 grupowych węzłów cieplnych i wybudowaniu w ich miejsce węzłów indywidualnych wraz z towarzyszącymi im sieciami ciepłowniczymi oraz na budowie nowej sieci wraz z indywidualnym węzłem cieplnym w celu podłączenia budynku do systemu ciepłowniczego. Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej umożliwi likwidację kotłowni węglowej. Realizacja projektu, dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń poprawi stan środowiska naturalnego na terenie miasta Torunia.

Planowane efekty

  • Wybudowanie 42 indywidualnych węzłów cieplnych
  • Wybudowanie 1.284,5 m sieci ciepłowniczych
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 2.532,35 GJ/rok
  • Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych (CI) – 213,53 Mg CO2/rok
  • Zmniejszenie ilości pyłów – 0,28 Mg/rok

Wartość projektu: 3 796 779,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 814 851,47 PLN

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIiŚ 2014-2020

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0042/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można przekazywać poprzez:

Adres mailowy: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Formularz zamieszczony na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

pgetorun_site