Cele projektu

  • zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłania,
  • zmniejszenie ubytków nośnika ciepła,
  • zwiększenie niezawodności dostaw ciepła,
  • zmniejszenie ilości zużywanego paliwa i emisji zanieczyszczeń  do atmosfery,
  • zwiększenie pewności zasilania dla odbiorców ciepła.

Projekt polega na rozbudowie sieci  ciepłowniczej w Toruniu w celu podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej. Budowa planowana jest na nowych terenach, dotąd nie objętych zasięgiem sieci ciepłowniczej (w rejonie ulicy Polnej oraz na tzw. obszarach JAR i Abisynia). Całość zapotrzebowania na ciepło zostanie pokryta przez elektrociepłownię Toruń, stanowiącą źródło wysokosprawnej kogeneracji i przyczyni się do zwiększenia stopnia wykorzystania ciepła produkowanego w tym źródle. Realizacja projektu korzystnie wpłynie na stan środowiska naturalnego na terenie miasta Torunia dzięki uniknięciu niskiej emisji zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych.

Planowane efekty

  • Wybudowanie 10,01 km sieci ciepłowniczych

Wartość projektu: 16 765 146,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 221 606,10 PLN

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIiŚ 2014-2020

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.02-00-0024/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można przekazywać poprzez:

Adres mailowy: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Formularz zamieszczony na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

pgetorun_site