PGE Toruń posiada trzy koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki tj.:

  1. Koncesja na wytwarzanie ciepła wydana decyzją Prezesa URE - koncesja nr WCC/383/1333/U/1/98/AP z późniejszymi zmianami. Obowiązuje do 31 października 2025 roku.
  2. Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła wydana decyzją Prezesa URE z 26 października 1998 roku nr PCC/403/1333/U/1/98/AP z późniejszymi zmianami. Obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku.
  3. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji wydana decyzją Prezesa URE - koncesja nr WEE/171/1333/W/OPO/2003/AJ z późniejszymi zmianami. Obowiązuje do 31 grudnia 2030 r.