W swojej działalności PGE Toruń kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że produkcja energii elektrycznej i ciepła prowadzona jest z poszanowaniem środowiska. 

PGE Toruń działa w oparciu o wszystkie wymagane przez prawo ochrony środowiska decyzje i pozwolenia. Spółka posiada pozwolenie zintegrowane dla instalacji gazowej, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych oraz pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Toruńska spółka prowadzi skuteczną politykę proekologiczną, której potwierdzeniem jest certyfikowany system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2015. Zidentyfikowane w spółce aspekty środowiskowe są nadzorowane z uwzględnieniem obowiązujących uregulowań prawnych.

Główne aspekty środowiskowe powstające w PGE Toruń to:

  • emisja tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz pyłu,
  • zużycie paliw: gazu ziemnego oraz rezerwowo oleju opałowego,
  • zużycie wody i wytwarzanie ścieków

Zmiana technologii wytwarzania to poprawa jakości powietrza  

Dzięki zmianie technologii z węglowej na gazową o ok. 90 proc. obniżył się poziom emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów, co przyczynia się do znaczącej poprawy jakości powietrza w Toruniu. Stosowana obecnie w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła technologia, pozwala na prowadzenie bezodpadowego procesu spalania. Fakt ten ma również ogromne znaczenie dla Miasta Torunia. Zastosowanie nowej technologii poprawia komfort i jakość życia mieszkańców miasta oraz jego okolic.

Elektrociepłownia gazowa PGE Toruń spełnia wszystkie wymogi środowiskowe w zakresie emisji gazów (Dyrektywy IED, Konkluzje BAT Komisji Europejskiej).

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej – najlepszy sposób na ograniczanie smogu

Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania tzw.niskiej emisji (smogu), pochodzącej z indywidualnych kotłowni. PGE Toruń prowadzi działania inwestycyjno-modernizacyjne i komunikacyjne (w tym budujące świadomość wpływu ogrzewania z nieefektywnych źródeł ciepła na stan powietrza), aby poprawić stan środowiska i jakość powietrza w Toruniu.  

Przyłączanie do sieci ciepłowniczej budynków z rynku wtórnego – to całkowita likwidacja emisji wynikającej z ogrzewania w źródłach indywidualnych. Natomiast dzięki przyłączaniu budynków z rynku pierwotnego, unika się możliwej emisji zanieczyszczeń, w przypadku, gdyby właściciel budynku zdecydował się na indywidualny sposób ogrzewania.

Aby wspomóc mieszkańców w decyzji o zmianie ogrzewania od ponad 11 lat PGE Toruń prowadzi program wsparcia likwidacji niskiej emisji na Starówce i od kilku lat na Bydgoskim Przedmieściu. Wsparcie, oprócz pokrycia wszystkich kosztów przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, polega na jednorazowym dofinansowaniu części nakładów, związanych z przystosowaniem instalacji wewnętrznej budynków do ogrzewania ciepłem z sieci. PGE Toruń współpracuje również toruńskim samorządem i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wsparcia mieszkańców w wymianie ogrzewania na przyjazne środowisku.

Efekt ekologiczny programu wsparcia likwidacji niskiej emisji na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu (lata 2007-2019)

Tlenki siarkiTlenki azotuDwutlenek węglapyłów
24 tony8 ton5050 ton90 ton

 2019 roku PGE Toruń przyłączyła do sieci ciepłowniczej ponad 60 toruńskich budynków, o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 11,5 MWt. Połowa z nich to nowopowstałe obiekty, pozostałe - to budynki właścicieli chcących zmienić ogrzewanie na efektywne i ekologiczne ciepło sieciowe.

W ciągu ostatnich 5 latach toruńska spółka przyłączyła do sieci ciepłowniczej 370 budynków, których łączna moc cieplna wyniosła ponad 46 MWt.