W Toruniu ciepło i energia elektryczna produkowane są w kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń.

PGE Toruń jest również właścicielem sieci ciepłowniczej, którą dostarczane jest ciepło do ponad 100 tysięcy mieszkańców. Sieć ciepłownicza jest zasilana w gorącą wodę z elektrociepłowni PGE Toruń oraz elektrociepłowni BIOGAZ należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (moc zamówiona na rzecz systemu ciepłowniczego to 0,973 MWt), w której wykorzystuje się ciepło pochodzące ze spalania gazu z miejskiego wysypiska śmieci.