Sieci ciepłownicze (stan na koniec 2023 r.)

  • Sieć ciepłownicza: około 270 km, z tego 247 km to sieci wysokoparametrowe, w tym 172 km to sieci preizolowane. 
  • Liczba węzłów: 2299 (własność: 1854 szt.)
  • Komory ciepłownicze: 707
  • Przepompownia wody sieciowej: 1
  • Maksymalna średnica magistrali: 900