Sieci ciepłownicze

  • Sieć ciepłownicza: 260,3 km, w tym 153,4 km to sieci preizolowane i 11,3 km sieci napowietrzne.
  • Liczba węzłów: ok. 2100 (własność: 1697 szt.)
  • Komory ciepłownicze: 582
  • Przepompownia wody sieciowej
  • Maksymalna średnica magistrali: 900