Sieci ciepłownicze (stan na koniec 2021 r.)

  • Sieć ciepłownicza: 267 km, z tego 241 km to sieci wysokoparametrowe, w tym 155 km to sieci preizolowane. 
  • Liczba węzłów: 2212 (własność: 1764 szt.)
  • Komory ciepłownicze: 618
  • Przepompownia wody sieciowej
  • Maksymalna średnica magistrali: 900