Sieci ciepłownicze (stan na koniec 2022 r.)

  • Sieć ciepłownicza: 273 km, z tego 247 km to sieci wysokoparametrowe, w tym 165 km to sieci preizolowane. 
  • Liczba węzłów: 2226 (własność: 1817 szt.)
  • Komory ciepłownicze: 658
  • Przepompownia wody sieciowej: 1
  • Maksymalna średnica magistrali: 900