Sieci ciepłownicze

  • Sieć ciepłownicza: 265 km, w tym 151,4 km to sieci preizolowane i 11,3 km sieci napowietrzne.
  • Liczba węzłów: 2170 (własność: 1731 szt.)
  • Komory ciepłownicze: 702
  • Przepompownia wody sieciowej
  • Maksymalna średnica magistrali: 900