Sieci ciepłownicze

  • Sieć ciepłownicza: 260,2 km, (z tego 233,8 km to sieci wysokoparametrowe, w tym 145,7 km to preizolowane i 11,3 km sieci napowietrzne).
  • Liczba węzłów: ok. 2100 (własność: 1697 szt.)
  • Komory ciepłownicze: 582
  • Przepompownia wody sieciowej
  • Maksymalna średnica magistrali: 900