Elektrociepłownia gazowa

 • Moc elektryczna zainstalowana – 107,1 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana – 357,6 MWt

Potencjał techniczny elektrociepłowni

 • turbiny gazowe - 2 x 53,55 MWe (łącznie: 107,1 MWe)
 • kotły odzysknicowe - 2 x 118,8 MWt  (łącznie: 237,6 MWt)
 • kotły szczytowe dwupaliwowe (gaz/olej) -  4x30 MWt  (łącznie: 120 MWt)
 • akumulator ciepła - o objętości czynnej 12 000 m3
 • gazociąg - 10,5 km łączący elektrociepłownię z gazową siecią przesyłową
 • paliwo - gaz, olej lekki opałowy
 • średnioroczna sprawność - 90,8%
 • rzeczywista wielkość emisji CO2 - 255 366 ton
 • struktura paliw przy produkcji energii elektrycznej: 100% gaz

Kotłownie lokalne

 • 11 kotłowni (8 gazowych, 3 olejowe) o łącznej mocy 4,6 MWt

Dane produkcyjne PGE Toruń /dane za 2020 rok/:

 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 0,494 TWh 
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 0,480 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) - 2,437 PJ (w tym 2,424 w elektrociepłowni)
 • Produkcja ciepła (netto) - 2,364 PJ (w tym 2,351 msc)