Elektrociepłownia gazowa PGE Toruń była budowana w latach 2015 – 2017 i była jedną z największych inwestycji realizowanych w ostatnich latach w Toruniu. Od momentu jej uruchomienia, energia elektryczna i ciepło dla Torunia produkowane są przy wykorzystaniu turbin gazowych typu lotniczego (używanych w Boeingu 747) i kotłach odzysknicowych z wykorzystaniem akumulatora ciepła. Są również 4 kotły szczytowe dwupaliwowe wykorzystywane przy większym zapotrzebowaniu mieszkańców na ciepło. Takie połączenie pracy urządzeń jest innowacyjnym rozwiązaniem i stanowi dodatkowe bezpieczeństwo w produkcji energii elektrycznej i ciepła dla torunian. W Polsce jest tylko kilka elektrociepłowni wykorzystujących akumulator, w tym elektrociepłownia krakowska, należąca również do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE.

Elektrociepłownia PGE Toruń ma moc elektryczną 107 MWe, a cieplną około 360 MWt, co pozwala na pokrycie obecnych potrzeb cieplnych ponad 100 tysięcy odbiorców i nowych klientów, przyłączających swoje obiekty do sieci ciepłowniczej. Elektrociepłownia gazowa, dzięki zastosowanej technologii jest elastyczna i dostosowuje swoją pracę do potrzeb rynku, a produkowana energia elektryczna, poprawia bezpieczeństwo energetyczne Torunia.

Dzięki zastąpieniu kotłów węglowych nową elektrociepłownią gazową obniżony został średnio o 90% poziom emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów, co pozytywnie wpływa na jakości powietrza w Toruniu.

logo-norwey-gratns.jpg

Projekt budowy elektrociepłowni gazowej w Toruniu został dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Dodatkowe informacje związane z dofinansowaniem są na stronie PGE Energia Ciepła. 

 

 

 

 

 

 

#Ciekawostki o toruńskiej elektrociepłowni:

  • Zainstalowane w toruńskiej elektrociepłowni turbiny gazowe (LM 6000) wykorzystywane są w Boeningu 747,  w tym Air Force One. Obecnie na świecie pracuje ponad 1000 takich turbin lotniczych, które stanowią serce elektrociepłowni PGE Toruń. Toruńskie turbiny w ciągu trzech lat przepracowały około 16 tysięcy godzin.
  • Turbozespół (turbina + generator) służący do wytwarzania energii elektrycznej waży aż 210 ton, czyli tyle ile waży 35 dorosłych słoni.
  • Akumulator to innowacyjny zbiornik do gromadzenia ciepła, który pomieści aż 12 tysięcy ton wody, czyli ilość, która znajduje się w połowie sieci ciepłowniczej Torunia. Ten olbrzymi „termos” w swoim wnętrzu mógłby zmieścić wodę mieszczącą się w 3-4 basenach olimpijskich.
  • Podczas budowy elektrociepłowni akumulator ciepła był budowany od dachu czyli techniką spiralną – najpierw zbudowany został dach, później montowane były i podnoszone spiralnie kolejne elementy.
  • Od momentu uruchomienia elektrociepłowni odwiedziło ją blisko 3500 tysiąca osób.
  • PGE Toruń w ciągu jednej godziny oddaje do sieci 85 MWh energii elektrycznej. Ta ilość wystarczyłaby na pokrycie zapotrzebowania przeciętnego gospodarstwa domowego na ponad 21 lat.

 

pgetorun_site