Krzysztof Przychodaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Grzywacz – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Stasiak – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Górski  – Członek Rady Nadzorczej

Jan Romanowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

pgetorun_site