Arkadiusz Koper – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Dzierżanowski – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Grzywacz – Członek Rady Nadzorczej

Michał Król – Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Chrostowski – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Stasiak – Członek Rady Nadzorczej

Jan Romanowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

pgetorun_site