PGE Toruń, podobnie jak inne oddziały i spółki należące do PGE Energia Ciepła, opiera swoją działalność na łączeniu produkcji energii elektrycznej i rozwoju rynku ciepła ze społeczną odpowiedzialnością. Toruńska spółka działa na rzecz lokalnej społeczności i ekosystemu miejskiego. Jej celem jest bycie dla wszystkich klientów i interesariuszy partnerem godnym zaufania, osiągającym doskonałe wyniki, dbającym o  bezpieczeństwo energetyczne i cieplne miasta. PGE Toruń jest pracodawcą zapewniającym przyjazne i bezpieczne środowisko pracy, a także spółką dbającą o atrakcyjność Torunia, przyczyniając się do jego zrównoważonego rozwoju.