Oprócz drzew i krzewów w centrum Torunia, pracownicy  toruńskiej spółki w ramach akcji wolontariatu GK PGE „Lasy pełne energii” posadzili w ciągu ostatnich 2 lat wspólnie z Nadleśnictwem Toruń i uczniami toruńskiego Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska, około 2600 młodych dębów w pobliskich lasach (leśnictwo Łysomice).

„Lasy pełne energii” to autorska inicjatywa proekologiczna zapoczątkowana przez PGE Dystrybucja, a obecnie realizowana we wszystkich kluczowych spółkach Grupy PGE. Dzięki akcji „Lasy pełne energii” PGE realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju. Zmniejsza tym samym swój wpływ na środowisko, podnosi świadomość proekologiczną uczestników oraz wspiera postawy ekologiczne i aktywizuje otoczenie spółek Grupy PGE w obszarze troski o środowisko naturalne. Sadzenie lasów wpisuje się również w rozwijaną w Grupie PGE ideę zielonego biura, polegającą na odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów, m.in. wody i energii, segregowaniu śmieci, a także ograniczaniu liczby wydruków w biurach. Coroczną akcją sadzenia młodych drzew, Grupa PGE obchodzi Światowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia.