W PGE Toruń system zarządzania zgodny z normami ISO funkcjonuje już od 2002 roku. W tym czasie wymagania stron zainteresowanych wiele razy się zmieniały. Toruńska spółka na bieżąco dostosowuje się do wszystkich zmian, dzięki czemu dotychczasowe audity certyfikujące, nadzoru oraz recertyfikujące wypadały pomyślnie.

We wrześniu i październiku 2021 r. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A., które jest niezależną instytucją rzeczoznawczą działającą na rynku międzynarodowym od ponad 80 lat, po raz kolejny potwierdziło zgodność systemu zarządzania z wymaganiami norm opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) odnoszących się do systemów: zarządzania jakością (ISO 9001:2015), środowiskowego (ISO 14001:2015) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001:2018).

Zakres certyfikacji obejmuje wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, sprzedaż ciepła i energii elektrycznej oraz dystrybucję i obrót ciepłem. Pozytywny wynik auditu ponownej certyfikacji stanowi potwierdzenie, że PGE Toruń działa skutecznie oraz zapewnia realizację przyjętych Deklaracji Zarządu Spółki w sprawie polityk, których treści są dostępne dla Państwa poniżej.

Kolejnym „kamieniem milowym” dla systemu zarządzania spółki będzie certyfikacja na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2017 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji) w 2022 roku. Otrzymanie certyfikatu będzie ważnym dowodem na spełnienie wymagań Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa informacji.