Aby skutecznie realizować przyjęte Deklaracje Zarządu Spółki w sprawie polityk: jakości, środowiskowej oraz BHP, PGE Toruń wdrożyła i ciągle doskonali system zarządzania zgodny z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004. Zgodność systemu zarządzania PGE Toruń z normami potwierdzona została certyfikatami jednostki certyfikującej Bureau Veritas Polska.

Zakres certyfikacji obejmuje wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, sprzedaż ciepła i energii elektrycznej oraz dystrybucję i obrót ciepłem.

PGE Toruń wyznaje zasadę, że jedną z głównych przesłanek osiągnięcia sukcesu jest spełnienie oczekiwań Klientów poprzez zapewnienie wysokiej jakości dostarczanego ciepła i energii elektrycznej w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Do tego obligowani są również goście oraz wykonawcy prowadzący działalność na terenie lub w imieniu PGE Toruń.