W PGE Toruń system zarządzania zgodny z normami ISO funkcjonuje już od 2002 roku. W tym czasie wymagania stron zainteresowanych wiele razy się zmieniały. Toruńska Spółka na bieżąco dostosowuje się do wszystkich zmian, dzięki czemu dotychczasowe audity wypadały pomyślnie.

W czerwcu 2023 r. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A., które jest niezależną instytucją rzeczoznawczą działającą na rynku międzynarodowym od ponad 80 lat, po raz kolejny potwierdziło zgodność systemu zarządzania z wymaganiami norm opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) odnoszących się do systemów zarządzania: jakością (ISO 9001:2015), środowiskowego (ISO 14001:2015), bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001:2018) oraz bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2017).

Zakres certyfikacji obejmuje wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, sprzedaż ciepła i energii elektrycznej oraz dystrybucję i obrót ciepłem. Pozytywny wynik auditu stanowi potwierdzenie, że PGE Toruń działa skutecznie oraz zapewnia realizację przyjętych Misji i Wizji Spółki oraz Deklaracji Zarządu Spółki w sprawie polityk, których treści są dostępne dla Państwa poniżej.