Paweł Dzierżanowski, decyzją Rady Nadzorczej PGE Toruń S.A., został oddelegowany z Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu spółki PGE Toruń S.A. od dnia 29 marca 2024 r.

Paweł Dzierżanowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Finanse i Bankowość). Dodatkowo ukończył studia podyplomowe na tej uczelni z zakresu wyceny spółek kapitałowych.

Z Grupą Kapitałową PGE związany jest od 2010 r., ze spółką PGE Toruń S.A. od 2017 r.

W okresie 2010 – 2016 rozwijał karierę zawodową w PGE Energia Odnawialna S.A. na stanowiskach Głównego Specjalisty, Kierownika Działu w Departamencie Inwestycji oraz Dyrektora Departamentu Rozwoju i Analiz.

W trakcie pracy w PGE Energia Odnawialna realizował liczne projekty rozwojowe, w tym inwestycyjne oraz optymalizacyjne. Odpowiedzialny był m.in. za: nabycie kilku farm wiatrowych i elektrowni wodnych, budowę ostatniej elektrowni wodnej (2014) oraz pierwszej elektrowni fotowoltaicznej w grupie PGE (2015), a także uruchomienie w 2015 r. programu rozwoju PV.

Od 2016 r. zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Departamencie Fuzji i Przejęć na stanowisku Starszego Kierownika Projektów. Odpowiedzialny za realizację strategicznych inwestycji kapitałowych grupy PGE, m.in. przejęcie grupy PKP Energetyka, EDF Polska, lądowych farm wiatrowych oraz projektów joint – venture w obszarze offshore.

Członek Rad Nadzorczych spółek z Grupy PGE: PGE Baltica sp. o.o. (od 2020 r.), PGE Toruń S.A. (od 2017 r.), EOLICA Wojciechowo sp. z o.o. (2013-16), Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk sp. z o.o. (2011-2012). Członek Komitetu Inwestorów spółki Polimex – Mostostal S.A. w ramach współkontroli z ENEA S.A., ENERGA S.A. i PGNiG Technologie S.A. (od 2018 r.) oraz Komitetu Sterującego dla projektów offshore o mocy 2,5 GW realizowanych wspólnie z duńską firmą Ørsted.