Od 27 września 2023 roku pełni funkcję p.o. Prezesa Zarządu PGE Toruń S.A.

Dariusz Kozak jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i finanse w energetyce a także 2-letnie studia Executive MBA (Master of Business Administration) organizowane przez Uniwersytet Gdański, Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i zatwierdzane przez Porto Business School University

Ponadto ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek handlowych. Posiada również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i przez wiele lat był Członkiem Rad Nadzorczych spółek handlowych.

W ostatnich latach był Kierownikiem Projektu Inwestycyjnego w MESKO S.A. (Grupa PGZ S.A.). Wcześniej pracował jako Doradca Energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a w latach 2016 -2020 r. był Dyrektorem Oddziału Elektrociepłownia w Kielcach PGE Energia Ciepła S.A. (wcześniej działającego w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.), a od 13 lutego 2023 r. dołączył do struktur Segmentu Ciepłownictwo - został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PGE Toruń S.A.