Od kwietnia 2015 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PGE Toruń S.A.

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności Energetyka Cieplna oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności Organizacja Systemów Produkcyjnych. Ukończył także Studia Podyplomowe Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo z Auditingiem Energetycznym na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu organizacją i w koordynacji działań handlowych, w tym rozwoju rynku ciepła oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych. Od 2015 roku, jako prezes toruńskiej spółki, koordynował zmianę technologii wytwarzania ciepła z węglowej na gazową realizując projekt budowy kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej, którą uruchomiono w 2017 roku.

Pełni funkcję Prezesa Zarządu Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu.